Apartmanlarda Risk Analizi

 

Apartman ve site yaşamlarının gün geçtikçe hızla gelişmesi ve değişmesiyle birlikte yönetimlerin sorumlulukları da artıyor. Sitelerin modernleşmesiyle beraber daha fazla aktivitenin site kapsamına katılması artık oldukça profesyonel bir yönetim biçimini mecburi hale getiriyor. Yalnızca kapıcı ve kaloriferci çalıştıran siteler yavaş yavaş geçmişte kalıyor. Günümüzde site yönetimleri ciddi birer organizasyon haline geldiler. Artık sitelerde site müdürü, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, kat görevlisi, spor hocası, muhasebeci gibi personele ihtiyaç duyulur oldu. Bununla birlikte daha güvenli, konforlu ve komple bir yaşam arzusu önemli yükümlülükler getiriyor.

 

Kapıcı, güvenlik görevlisi ya da bahçıvan çalıştıran apartmanlar artık risk değerlendirmesi yaptırmak zorundalar. Yalnızca bir çalışanın bulunan apartmanlar dahi risk değerlendirmesi kapsamına giriyor. Hiçbir çalışanı bulunmayan apartmanların ise risk değerlendirmesi yaptırmaları gerekmiyor.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği dahilinde işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği amacıyla yapılacak risk değerlendirmelerinin esas ve usullerinin belirlenmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

 

Yönetmelikte bulunan hükümlere göre apartmanlarda işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurulması da gerekmektedir.

 

Risk değerlendirmeleri ile işyerlerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikelerin daha önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağladığı için oldukça önemlidir.  Risk değerlendirmelerinin yapılabilmesi için belirli bir süre ya da kademeli bir geçiş söz konusu değildir. Bu nedenle risk değerlendirmelerinin en kısa zamanda yapılmaları gerekir.

 

 

Apartmanlarda Risk Analizi Nasıl Yapılır?

 

Apartmanlardaki kat malikleri aynı zamanda işveren olarak da değerlendirilir. Bu nedenler kat malikleri; çalışanların ve çalışma ortamının sağlığını ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacıyla iş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirmesi yaparlar ya da yaptırırlar.

 

Risk değerlendirmesini, kat malikleri karar alarak Çalışma Bakanlığı’ndan gerekli yetkileri almış kişilerden ya da kuruluşlardan hizmet alarak yaptırabiliyorlar. Yapılan risk değerlendirmesi apartmanlarda, normal şartlar dahilinde 6 yılda bir yenilenir. Risk değerlendirmesi sırasında, görevlendirilen kişi ya da kişilerin risk değerlendirmesiyle ilgili ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve belgeler kat melikleri tarafından kendilerine verilir. Risk değerlendirmesinin yapılmış olması, kat maliklerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Risk değerlendirme ekibinde iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri de yer almalıdır.

 

Apartmanlarda Risk Değerlendirilmesi Yaptırmamanın Cezası

 

Apartmanlar için yaptırılacak risk değerlendirmelerinin ortalama maliyeti 2.000 TL iken yaptırılmamasının cezası bir hayli yüksek. Risk değerlendirmesi yaptırmamış apartmanlar 2013 yılında 3.234 TL ceza ödemişlerdi. Ve bu durumun devam ettiği her ay için 4.851 TL ödenmişti. Örnek vermek gerekirse 2013 yılı için ocak ayında yaptırılması gereken risk değerlendirilmesi bütün bir yıl boyunca yaptırılmazsa toplam 56.595 TL ceza ödenmesi gerekir.

 

 

Apartmanlarda Yaşanabilecek Tehlikeler

 

 • Elektrik nedeniyle çarpılma
 • Asansörden düşme
 • Asansör boşluğuna düşme
 • Çatıdan bir şeyler düşmesi
 • Kanalizasyon kazası
 • Yakıt kazanı tehlikeleri
 • Doğalgaz kaçakları
 • Su arızası
 • Jeneratör arızası
 • Kalorifer patlamaları
 • Acil aydınlatma sistemlerinin çalışmaması
 • Apartman otoparkında LPG’li araç bulunması