İş Güvenliği Ders Kitaplarına Giriyor

 

Türkiye’de sık sık yaşanan iş kazalarını en aza indirmek için sorunu temelden çözmek isteyen hükümet okullarda iş sağlığı ve güvenliği dersleri verilmesiyle tedbirini alacak.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, iş sağlığı ve iş güvenliğinin “Güvenli Başla” adı altında eğitim ve öğretimle ilişkilendirme çalışmalarına başladıklarını belirtti. Proje okullarda ders müfredatlarına da girecek. 6. Ve 7. sınıfların kitaplarına iş sağlığı ve güvenliği bilgilerinin entegre edilmesi planlanıyor. Aynı planın ortaöğretim ders kitapları için de yürütülmesi ile çocuk ve gençlerin daha küçük yaşlardan itibaren dolaylı bir öğrenme yoluyla iş sağlığı ve güvenliği konuları hakkında bilinçlenmeleri sağlanacak. Aynı şekilde “Güvenli Başla” projesi sayesinde halkın da konu hakkında eğitilme çalışmalarına devam edilecek.

 

Bakan Çelik, Ağır ve Tehlikeli İşler hakkındaki mevzuatın da 2012 yılında değiştirildiğini, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çalışanların eğitimi ile ilgili maddesinde, “Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamazlar.” hükmünün olduğunu da hatırlattı. Kanunda yapılan başka bir değişiklikle çalışanlara ve temsilcilerine eğitimler verilmesinin ve bu eğitimlerin de belgelendirilmesinin zorunlu hale getirildiğini söyleyen Çelik, iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verecek olan kişi ve kurumlarda aranması gereken niteliklerle mesleki eğitim almanın da zorunlu olduğunu belirtti. Aynı konuda yapılan diğer çalışmalar ise şu şekilde;

 

Bakanlık iş sağlığı ve güvenliğinin eğitime dahil edilmesi ile AB projesinde sorumluluk almış durumda. Almanya İş Sağlığı ve Güvenliği Akademisi tarafından koordine edilen ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanarak Leonarda Da Vinci Projesi kapsamında geliştirilen, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Öğretim Bilgi Ağı Projesi’nde Türkiye ile beraber 10 ülke ortak durumda. Projede yer alan “Güvenli Başla” ifadesini slogan olarak kabul eden bu projenin hedefi iş sağlığı ve güvenliğinin eğitim ve öğretim ile ilişkilendirilmesidir. Bu sayede insanların küçük yaşta iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Başarılı uygulamaların ve iyi örneklerin paylaşılması da yine bu proje içerisinde yer almaktadır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin ilköğretim müfredatına yeni bir ders olarak değil de öğrencilere kazanım olarak geri dönüşünü sağlayacak şekilde dahil edilmesi için gerekli çalışmalara başlandı. Komisyonlarla birlikte çalışılarak 6. se 7. sınıfların ders kitaplarına iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların entegre edilmesi ve ortaöğretim ders kitapları için de aynı çalışmanın sürdürülmesi amaçlanıyor.  Böylece çocuk ve gençlerin küçük yaşlardan itibaren iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmeleri sağlanacak. Okullarda güvenli iş yaşamı hakkında bilinç oluşturulması için proje dahilindeki ilgililerle protokol yapılmaya devam ediliyor.