İş Güvenliği Eylem Planı Netleşiyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun daha önce kamuoyuna duyurduğu iş güvenliği eylem planıyla ilgili çalışmaların ilerleme kaydettiği belirtildi. Bürokratlar toplantının hemen ardından çalışmaya başladılar ve iş kazası meydana gelmeyen işletmelerin prim yoluyla teşvik edilebilmesi için Bakanlar Kurulu’nun yetkilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmasını önerdiler. Buna göre, alınacak primle birlikte uygun şartların sağlanması durumunda indirimli tarife belirleme yetkisinin Bakanlar Kurulu’na verilmesi benimsendi. Buna benzer bir diğer öneri ise kanun değişikliğiyle beraber Bakanlar Kurulu’na kimi işkollarında kısa vadeli sigorta primlerinde uygun şartlara bağlı olarak indirim yapılması imkanının sağlanması istendi.

Oluşturulacak eylem planının en önemli kısmını iş kazası meydana gelmemiş işyerlerine yönelik düzenlenecek ödül mekanizması oluşturuyor. Düzenleme sadece işyeri bazında değil de aynı iş sektöründe birden fazla işyeri bulunan işletmeler için, işletme bazında yapılacak. Holding gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerler için de her bir işletme için ayrı ayrı düzenlemeler yapılacak. İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı eylemleri planlayacak çalışmada temel unsurun, yapılacak kanun değişikliğiyle beraber Bakanlar Kurulu’na yetki verilmesi olduğu öğrenildi.

Bürokratların iki farklı seçenek sunduğu belirtildi. Bunlardan ilki, eskiden uygulanan sistem olan işyerlerinin tehlike sınıflarına göre kısa vadeli sigorta primlerinin çeşitlendirilmesi, alınacak primi belirleme yetkisinin Bakanlar Kurulu’na verilmesinin yanında uygun şartların sağlanması durumunda indirimli tarife belirleme yetkisinin de yine Bakanlar Kurulu’na verilmesi önerildi. Diğer öneride ise bazı işkollarında kanun değişikliğiyle Bakanlar Kurulu’na kısa vadeli sigorta primlerinde şartlara bağlı olacak şekilde indirim yapma yetkisi verilmesi. Bu durumunda mevcut kayıt dışı çalışmama şartına bağlı olarak beş puanlık işveren prim hissesi indiriminde olduğu gibi senelik olarak uygulanması önerildi.

Ayrıca yapılan hazırlıklarda iş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili çalışılmayan tatil günleri için de prim indirim imkanı uygulanması yer aldı.

 

Sertifika Önemi

Çalışılan eylem planında tek önemli kısmın prim ve ödül olmayacağı, mesleki sertifika sistemiyle ilgili de hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Bu konuda 2015 ortalarına kadar yoğun iş kazalarının yaşandığı sektörler başta olmak üzere bazı işkollarında sertifikası olmayan işçilerin çalıştırılmasının yasaklanması da gündemde. Konuyla ilgili olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun hızlı bir şekilde iş standardı yayınlaması ve sertifika sürecini başlatması bekleniyor. Eylem planındaki bir diğer önemli husus ise cezaların ve denetimlerin arttırılmasına yönelik olduğu söyleniyor. Fakat bu konuda mevcut düzenlemelerin zaten işveren tarafı için oldukça ağır olduğu da belirtilen görüşler arasında.