İş Kazalarına Neden Olan Faktörler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tüm işyeri sahiplerine belirli yükümlülükler getirmiştir. Çalışan sayısı 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam edilmesi zorunlu kılınmıştır herhangi bir erteleme yapılması söz konusu değildir. Yürürlüğe giren 6331 sayılı kanun ile işyerlerinde meydana gelen iş kazalarının azaltılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Özellikle iş kazaları konusu değerlendirildiğinde, işyerlerinde belirli bazı etkenlerin bir araya gelmesi neticesinde, iş kazalarının oluştuğunu görmekteyiz. Bu etkenler iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında beş ayrı şekilde ifade edilir.

  1. Tehlikeli Davranışlar

Yaşanan her kazada mutlaka insanların kusuru vardır. Bu durumdan kaçınılması mümkün değildir. İşçilerin sinirli, tedbirsiz, dikkatsiz ve ihmalkar olmaları, alınmış güvenlik önlemlerini etkisiz hale getirmeleri, kişisel koruyucu malzeme kullanmamaları gibi tehlikeli davranışlar iş kazalarını doğuran önemli etkenlerdendir. Kişiler bu eksikliklerini eğitim ve disiplin ile gidermelidirler.

  1. İnsanların Bedenen Zayıf Olması

Meydana gelen kazalarda en önemli neden kişilerin fiziksel zayıflıkları sebebiyle dış etkenlerden daha fazla zarar görmesidir. Oldukça güçlü fiziki yapılara sahip olan kişilerin bile makinelerden ya da diğer etkenlerden gelebilecek tehlikelere karşı koymaları mümkün değildir.

  1. İşçilerin Kişisel Kusurları

İş kazalarında kişilerin pervasız, sinirli, dikkatsiz olmaları kazayı meydana getiren diğer etkenlerdir. Kişiler bu eksikliklerini eğitim ile düzeltebilirler. Fakat insanın kişisel özürlerinin bulunması mutlaka kazaya uğrayacağı anlamına gelmez. Kişiler yapacakları hareketlerin sonucu düşünerek, bilinçli davranmalıdırlar.

  1. İşyerinde Çalışma Koşullarının Yetersiz Olması

İnsanlar çalışma saatlerinin fazla olduğu, yeterli havalandırmanın bulunmadığı, ara dinlenmelerinin olmadığı ve ağır çalışma koşullarının olması nedeniyle de iş kazalarına uğrayabilirler. Çalışma ortamının tozlu, dumanlı, buharlı, gürültülü, makinelerin ve çalışma platformlarının koruyucusuz olmaları da iş kazalarının temel sebeplerindendir. Bu sebeple işçilerin çalışma ortamındaki şartların iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması, iş kazaların önleme konusunda oldukça faydalı olacaktır. Bütün bu tedbirleri almak her işverenin hem insani hem de kanuni sorumluluğudur.

 

  1. İşyerlerinde Güvenlik Önlemlerinin Yetersiz Olması

İş güvenliği ile alakalı mevzuatlarda belirtilmiş düzenlemelere uyulmaması sebebiyle oldukça fazla iş kazası meydana gelmektedir. Söz konusu mevzuat düzenlemelerine uyulması halinde ise iş kazaları en az seviyeye inebilecektir.

İşyerlerinde alınacak iş güvenliği önlemleri ile işçilerin yaptıkları işleri nasıl güvenli bir şekilde yapabileceklerini öğrenmeleri sağlanacak hem de işyerindeki çalışma şartları ile güvenlik önlemleri eksikliğinden kaynaklanan güvensiz ortam en aza inmesi belki de ortadan kaldırılması mümkün olacaktır.

Tüm bu etkenler iş güvenliği eğitimleri sayesinde en aza indirilebilmektedir. Kendilerini sağlıklı ve güvende hisseden işçiler, üretimin kalitesini arttırarak daha nitelikli işler ortaya çıkmasına neden olacaklardır.