İŞ KAZALARINDA CEZA SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

İstanbul’da meydana gelen asansör kazasının ardından hükümet, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında değişikliklere gitmeye karar verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu işçi ve işveren kesimiyle görüşerek, başta en tehlikeli sektörler olmak üzere sertifikasız işçi çalıştırmanın engellenmesi gerektiğini söyledi. Sendikalardan da başbakanlığa bağlı Ulusal İş Güvenliği Konseyi oluşturulmasını önerdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise iş ekipmanlarının kontrolü, iş güvenliği danışmanlarının yetkileri, mesleki yeterlik sertifikaları, riskli sektörlerde güvenlik önlemleri gibi birçok konuyu içeren paketi Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirdi.

 

CEZALAR AĞIRLAŞIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, geçtiğimiz gün işçi ve işverenlerle bir araya geldi. Başta iş kazaları olmak üzere çalışma hayatını ilgilendiren sorunlar tartışıldı. Hak-İş ve Türk-İş’inde aralarında bulunduğu taraflar iş güvenliğiyle ilgili konulardaki önerilerini sundular. Bakanlar Kurulu’nun yapacağı değerlendirme sonucunda yol haritası belirlenecek paket, Üçlü Danışma Kurulu’nda şekillenecek. Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği yasasındaki uygulamalar, verimlilik analizi yeniden düzenlenecek. İş güvenliğindeki yaptırımlar da bu çalışma kapsamında oldukça ağırlaştırılacak. Başta denetim firmaları olmak üzere sorumluluk ve yetki konularında caydırıcı cezalar gelecek.

 

İŞ GÜVENLİĞİ KONSEYİ

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yapısı da Çalışma Bakanlığı’nın hazırladığı paket kapsamında güçlendirilecek. Sertifika zorunluluğu gelecek ve meslek standartları belirlenecek.  Eğitim merkezlerindeki programlar arttırılacak. Riskli sektörlerdeki “ne iş olsa yaparım” dönemi kapanacak. İnşaat sektöründe, betoncu, kalıpçı gibi alanlarda işçiler sadece sertifikasını aldığı işi yapabilecek.

Toplantıda yasalardaki kör noktaların neler olduğuna değinen Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, yasalara rağmen neden kazaların hala devam ettiğinin değerlendirildiğini söyledi.

 

 

MESLEK STANDARTLARI ZORUNLU HALE GETİRİLECEK

ILO sözleşmesine uygun olarak şu uygulamalar hayata geçirilecek:

 

İş güvenliği danışmanlığının, çalıştığı firmayla ilişkileri ve çalışma şartları yeniden belirlenecek.

 

Her sektör için mesleki yeterlilik sertifikası zorunlu hale gelecek.

 

Kamu ve özel sektördeki denetim eksikliği giderilecek.

 

İnşaat müteahhitliği Ticaret Kanunu’nda meslek olarak tanımlanacak.

 

Bazı iş kollarının yasal durumları İş Kanunu’nda tekrardan tanımlanacak.

 

Yüksek yerlerde çalışılması gereken işlerde güvenlik önlemleri daha belirgin hale getirilecek.

 

İnşaat sektöründe kayıt ve sicillerin düzenli bir şekilde tutulması zorunlu hale gelecek.

 

İş araç, gereç ve malzemelerinin kontrolleri denetime tabi tutulacak.

 

Mesleki yeterlilik sertifikalarını denetleyecek bir sistem kurulacak.

 

Mesleki yeterlilik sertifikasını alan kişilerin, becerilerinin olup olmadığı durumlar kontrol edilecek.