Yangın Önlemleri

İşyerlerinde yangını önlemek için alınan tedbirler iki kısımda ele alınır.

 

Yapısal Bakımdan Yangından Korunma

Gerektiği her anda çalışabilecek durumda olan yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır.

Yanıcı malzemeler ve ateşleyici malzemeler birbirlerinden ayrı tutulmalıdır.

Yangının etkilerinden korunabilecek kısa kaçış yolları sağlanmalıdır.

Yangından kolay etkilenmeyecek, yüksek derecede dayanıklı yapılar seçilmelidir.

Yangında dumanların yayılmasını önlemek amacıyla, duvardaki sızmalar önlenmelidir.

Yangının yayılmasını engellemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulmalıdır.

Yapılarda yanmayacak ya da yanması zor olacak yapı malzemeleri kullanılmalıdır.

 

Organizasyon Bakımından Yangından Korunma

İyi bir bina idaresi uygulanmalıdır.

Sabit tesisatlar sık sık kontrol edilmelidir.

Gerekli yasaklar mutlaka konulmalıdır.

Yangınla ilgili tatbikatlar yapılmalıdır.

Acil ışıklandırma sistemleri kurulmalıdır.

Gerekli olmayan yangın yükü kaldırılmalıdır.

Alan tatbikatları düzenli olarak yapılmalıdır.

Korunma planı ve sistemi düzenli olarak kontrol edilmelidir.

 

Ev ve İş Yerlerinde Yangına Karşı Alınacak Önlemler

Yanıcı maddeler evin ya da işyerinin uygun yerlerinde muhafaza edilmelidir.

Bacalar sürekli temiz tutulmalıdır. Çatlak, hatalı inşa edilmiş ya da dolmuş bacalar yangına neden olur.

Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır.

Mutfak ocakları, soba ve kaloriferlerden çıkabilecek yangınlara dikkat edilmelidir.

Çocuklar yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.

Sigara kullanımının yasak olduğu yerlerde sigara içilmemelidir.

Kesme ve kaynak işlemleri yapılırken dikkatli olunmalıdır.

Elektrik ile alakalı donanımlara bilgisiz kişiler el sürmemelidir.

Tüplerin bulunduğu banyo ve mutfaklar sürekli olarak havalandırılmalıdır.

 

İşyerlerinde ve evlerde yangına karşı önlem almak sanıldığı gibi pahalı değil ucuzdur. Ayrıca yangına karşı korunma donanımları sağlam ve yüksek nitelikte üretildikleri için yıllarca kullanılabilir.

 

Yangın ile kaşı karşıya kaldığınızda;

Telaşlanmayın.

Bulunduğunuz yerde yangın alarmı varsa kullanın.

İtfaiyeye haber verin.

Adresi doğru ve kısa bir şekilde söyleyin.

Mümkünse yangın türünü (bina, araç, benzin vb.) bildirin.

Çevrenizdekilere yangını haber verin.

İtfaiye ulaşana kadar, mevcut imkanları kullanarak yangını söndürmeye çalışın.

Yangının yayılmasını engellemek için pencere ve kapıları kapatın.

Görevlilerden başkasının yangın alanına girmesine engel olun.

Tüm bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayın.

 

Yangın Söndürücü Maddeler

 

Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. Özellikle katı yangın tiplerinde su, oldukça başarılı bir söndürücüdür.

 

Kum: Yanıcı maddenin oksijen ile ilişkisinin kesilmesinde kullanılan bir maddedir. Ateşin sönmesi için yanıcı maddenin kum le tamamen örtülmesi sağlanmalıdır.

 

Karbondioksit Gazı: Yanıcı maddeyi oksijensiz bırakmak için yanan maddenin üzeri karbondioksit gazı ile kaplanarak uygulanır. Karbondioksit gazı, çelik tüplerde sıvı halde basınç altında tutulur. Hava akımının olduğu yerlerde ve açık alanlarda bu gaz kullanılarak yangın söndürülmesi oldukça zordur.

 

Kuru Kimyevi Toz: Kuru kimyasal toz yangın söndürmede kullanılan etkili maddelerden biridir. Kimyasal tozların türlerine göre her yangın etkili bir şekilde söndürülebilir. Kumaş, tahta, araba lastiği gibi aşırı sıcaktan oluşan yangınların, benzin ve türevi sıvıların tutuşmasından oluşan yangınların ve doğalgaz gibi yanıcı gazların basınç altında çıkmasından oluşan yangınların söndürülmesinde kullanılır.

 

Köpük: Yanan yüzeyin hava ile temasının kesilmesi için köpükle kaplanması şeklinde uygulanır. Köpüğün soğutma özelliği de bulunduğu için yaygın olarak kullanılır.