Türk Sağlık-Sen tarafından internet üzerinden gerçekleştirilen ve 1152 sağlık çalışanın katıldığı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili anketin sonuçlarına göre: kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği için yeterli önlem alınmadığı ve çalışanların yeterince bilgilendirilmediği ortaya çıkmıştır.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Sağlık kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi eksiklerin olduğu bu anketimizle bir kez daha teyit edilmiştir.” açıklamasında bulundu.

Anket sonuçlarına göre çalışanların yüzde 73’ü, çalıştıkları kurumda iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınmadığını belirtirken, çalışanların yüzde 14’ü çalışma ortamında gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Yapılan ankete göre çalışanların yüzde 50’si kurumlarında yaşanan iş kazaları ve mesleki hastalıkların bildirimlerinin yapılmadığını ifade ederken, çalışanların yüzde 13’ü ise bu konuda bilgi sahibi değil.

Çalışanların yüzde 57’si iş sağlığı ve güvenliği konusunda, bilgilendirme yapılmadığını, eğitim almadığını, yüzde 81’i kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında çalışanların görüşlerine başvurulmadığını belirtiyor.

Ankette, kurumların sorumlu olduğu iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile ilgili sorular da yer alıyor. Sonuçlara göre, kurumunun acil durum planı hazırlamadığını belirtenlerin oranı yüzde 46. Bunun yanı sıra, çalışanların yüzde 54’ü kurumlarında risk değerlendirilmesi yapılmadığını belirtiyor.

Anketteki: “Kurumunuzda yangınla mücadele ve tahliye tatbikatı yapıldı mı?” sorusuna çalışanların yarısı “hayır” cevabını verdi. Ayrıca sağlık muayenelerinin düzenli yapılmadığını ifade edenlerin oranı yüzde 62.

Ankette sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili istihdam ve düzenlemelerle ilgili de soru soruldu. Çalışanların yüzde 56’sı kurumunda iş sağlığı ve güvenliği biriminin oluşturulmadığını, yüzde 59’u iş sağlığı ve güvenliği kurulu olmadığını ifade etti. Kurumda iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan temsilcisi olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 60 iken, kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmadığını ifade edenlerin oranı yüzde 70.

Yapılan iş sağlığı ve güvenliği anketinin sonuçları ile ilgili genel bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Sağlık kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi eksiklerin olduğu bu anketimizle bir kez daha teyit edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumların gerekli hassasiyeti göstermediği, çalışanların bilgilendirilmediği, kurumların iş sağlığı ve güvenliği için gerekli düzenlemeleri yapmadığı görülmüştür. İş sağlığı ve güvenliği konusunda hastanelerin çok tehlikeli işyeri sınıflarında yer aldığı düşünüldüğünde çok ciddi sıkıntıların yaşanacağı ve çalışanların mağdur olacağı açıktır. Sağlık çalışanlarında güvenli ve risksiz bir ortamda çalışmak haklarıdır. Bu en kısa sürede sağlanmalıdır. Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.” dedi.