Monthly Archives: Şubat 2015

İş Kazası Halinde Yapılacaklar

İş kazasının yaşanması durumunda işverenin ve işçinin yapması gerekenler kanunlarla belirlenmiştir. İş kazası yaşandığı andan itibaren her iki tarafında yapması gereken işlemler vardır. Ayrıca bu işlemlerin de belirli süreler içerisinde yapılmaları gerekmektedir. Çünkü kanunlar bazı konularda işverene ve işçiye belirli süre sınırlamaları getirmiştir. Ve bu süreler içerisinde bu işlemler tamamlanmazsa ceza işlemleri uygulanır.

 

İş Kazasının Meydana […]

By |19 Şubat 2015|Blog|0 Yorum

Neden OSGB Firmalarıyla Çalışılmalıdır?

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikleri işvereni çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliklerinin korunmasıyla yükümlü kılmaktadır. Kanun ve Yönetmelikler ile kapsamı detaylandırılmış bu yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için de İşveren’e, kendisinin gerekli niteliklere ve belgeye haiz olması durumunda ilgili yükümlülükleri bizzat kendisi üstlenebileceği istisnası dışında, temelde iki seçenek sunulmuştur.

  […]

By |14 Şubat 2015|Blog|2 Yorum

Neden Kalite OSGB?

Kalite OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, işyerlerine iş güvenliği ve sağlığı konularında hizmet vermek amacıyla kurulmuş ortak sağlık güvenlik birimidir. Bu birimde, yasalarca zorunlu kılınan tıbbi ve fiziki donanımların yanı sıra, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile birlikte diğer sağlık personeli gibi iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri bulunur. İşyerleri ile anlaşma yaparak, zorunlu sağlık ve güvenlik personeli bulundurma hizmetini sağlar.

[…]

By |14 Şubat 2015|Blog|0 Yorum

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İdari Para Cezaları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İdari Para Cezaları ve Uygulanması”  başlıklı 26. Maddesinin 1. fıkrasının, (a) bendinde, Kanun’un 4. Maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı ikibin Türk Lirası idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. Bu ceza miktarı yasal düzenlemelerde tanımlandığı üzere “yeniden değerlendirme oranında artırılmış ve 01.01.2015’ten geçerli olmak üzere her bir yükümlülük için 2466 Türk Lirası olarak uygunlamaya başlanmıştır.

[…]

By |14 Şubat 2015|Blog|0 Yorum