İş kazasının yaşanması durumunda işverenin ve işçinin yapması gerekenler kanunlarla belirlenmiştir. İş kazası yaşandığı andan itibaren her iki tarafında yapması gereken işlemler vardır. Ayrıca bu işlemlerin de belirli süreler içerisinde yapılmaları gerekmektedir. Çünkü kanunlar bazı konularda işverene ve işçiye belirli süre sınırlamaları getirmiştir. Ve bu süreler içerisinde bu işlemler tamamlanmazsa ceza işlemleri uygulanır.

 

İş Kazasının Meydana Gelişi ve Yapılması Gerekenler

İş kazası yaşanması durumunda işveren ve işçi için bazı sorumluluklar doğacaktır. İş kazası nedeniyle işverenin aldığı yükümlükler şunlardır:

İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ya da meslek hastalığını en fazla 2 iş günü içerisinde yazılı olarak ilgili bölge müdürlüğüne bildirmelidir.

İş kazası kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde SGK’ya bildirilmelidir.

İş kazası bağlı bulunulan kolluk kuvvetlerine bildirilmelidir.

 

İş Kazası Geçiren İşçi Ne Yapmalıdır?

İş kazası ya da meslek hastalığı geçiren işçiler, kazadan sonra ne yapmaları, ne kadar süre içerisinde nasıl yapılması gerektiğinden genelde habersizdirler. Fakat yapılacak işlemler büyük önem taşımaktadır. İş kazası meydana gelmesiyle birlikte ilk önce işçinin sağlığına yönelik önlemler alınmalıdır. İş kazası durumunda yapılacaklar:

İşçinin sağlığını korumakla ilgili gerekli işlemler yapılmalıdır.

İş kazası bağlı bulunulan kolluk kuvvetlerine (jandarma, polis) bildirilmelidir.

İşyeri kaza raporu düzenlenmelidir.

Düzenlenen işyeri kaza raporunda 2 adet tanık beyanı bulunmalıdır.

İş kazası SGK’ya bildirilmelidir. Böylece SGK’ya bağlı müfettişler kaza yerine gelerek yaşanan olayın iş kazası olup olmadığını araştırılar.

İş kazası ayrıca Bölge Müdürlüğü’ne de bildirilmelidir. Bölge Müdürlüğü de kendi müfettişlerini kaza yerine göndererek yaşanan iş kazasına dair maluliyet oranlarını belirler.

 

İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

İş kazası geçiren işçi, yaşadığı kaza sonucunda iş gücünü kaybetmiş olabilir. Bunun yanında herhangi bir uzvunu (kol, bacak, el) kaybetmiş olabilir. Ya da iş kazası sonucunda hayatını kaybetmiş olabilir. Böyle durumlarda işçi, iş kazasına bağlı olarak bir hak kaybı yaşamış olacak. Ve bu hak kaybının da giderilmesi gerekmektedir. Bu durumda iş kazası geçiren bir işçinin hakları şunlardır:

İş kazası geçiren işçiye geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi.

İş kazası geçiren işçiye sürekli iş göremezlik ödeneğinin verilmesi.

İş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin hak sahiplerine ödenek bağlanması.

İş kazası sonucu hayatını kaybeden işçi için cenaze ödeneği verilmesi.

Ödenek bağlanan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

 

İş Kazası Geçiren İşçi, İşverene Dava Açabilir mi?

İş kazası yaşanması sonucunda iş gücünü kaybeden işçi kayıp oranına bağlı olarak maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Meydana gelen iş kazası sonucunda işçinin ölmesi durumunda, manevi tazminat davası hayatını kaybeden işçinin hak sahipleri tarafından açılabilir. Açılacak olan maddi ve manevi tazminat davalarının avukatla temsil edilme zorunluluğu yoktur. Fakat bu tür davalar teknik davalar olduğu için bir avukat tarafından temsil edilmesi daha yararlı olacaktır.