İşyerlerinde zorunlu olarak çalıştırılması gerektiği halde, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmayan işverenlere af yolunu açan maddenin son anda yasada yer almamasına karar verildi. Hal böyle olunca da yasanın çıkmasını bekleyen 400 bin işyeri ise şu anda cezalı durumda bulunuyor. Zorunlulukları yerine getirmemenin aylık ceza miktarı 11 bin TL, geriye dönük uygulanacak toplam ceza ise 170 bin TL’yi buluyor.

 

Ceza almaları gündemde olan işverenlerin af konusundaki umutları oldukça büyüktü. Çünkü af ile ilgili madde yasaya eklenmişti. Bu maddeye göre iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işverenler, 6 ay içerisinde çalıştırmaya başlarlarsa geçmişe yönelik cezalar silinecekti. Fakat bu madde Genel Kurul’dan geçmedi ve 400 bin işyeri sahibi, miktarı 170 bin TL’yi bulan ceza ile karşı karşıya kaldı. Ceza, yükümlülüğün yerine getirilmediği her ay için katlanarak artıyor.

 

Ocak 2014’de yasalaşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tehlike sınıfı tehlikeli ve çok tehlikeli olan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimini çalıştırma zorunluluğu getirmişti. Kanunun bu yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken 680 bin işyeri bulunuyor. Ancak aradan geçen bunca zamana rağmen, bu kapsamda bulunan işyerlerinden 400 bini iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmadı. Ve bu işyerlerine her ay için 11 bin TL para cezası uygulandı. Toplamda 170 bin TL’ye ulaşan bu cezalardan kurtulmak isteyen işyerleri bir an önce affın çıkmasını bekliyorlardı. Son anda yasadan çıkarılan af maddesi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmayan işyerlerini zor durumda bıraktı. Bugün 170 bin TL olan cezanın miktarı ise her ay artıyor.

 

Ülkemizin son zamanlarda yaşadığı sorunların belki de en büyüğü olan iş kazaları, pek çok insanın ölümüne neden oldu. İş kazalarının meydana gelmesindeki en büyük etken ise güvenlik önlemlerine gerektiği kadar önem verilmemesidir. Yasaların kendilerine zorunlu kıldığı sorumlulukları yerine getirmeyenler her geçen gün iş kazalarına davetiye çıkarıyor. Geride bıraktığımız yıl 1.886 kişi iş kazalarında hayatını kaybetti. Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça fazla olduğu görülüyor. Hayatını kaybeden kişi sayısı da her geçen yıl artıyor. İstatistikler meydana gelen iş kazalarının azaldığını gösteriyor fakat hayatını kaybeden sayısı sürekli artıyor. Bu durumda iş güvenliği ile ilgili önlemlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre 2002 yılında 72 bin iş kazası meydana gelmiş. 2011 yılında ise bu sayı 69 bine düşmüş. Fakat ölen kişi sayısı 2002 yılında 872 iken, 2011 yılında 1.700’e çıkmış. 2014 yılındaki ölen kişi sayısı ise 1.886.

 

2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı; iş güvenliği tedbirlerinin artmasını sağlamak ve kazaları, ölümleri azaltmaktı. Fakat kanunun pek çok maddesinin uygulanmasına hem işverenlerce hem de işçilerce gereken önem verilmiyor. Bu durumun önüne geçmek için işverenler ve işçiler üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli, devletin ilgili organları da denetimlerini daha sağlıklı gerçekleştirerek hiçbir uygulamanın atlanmadığından emin olmalıdır.