Çalışma hayatında köklü değişikliklere yol açan, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını sağlayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki yükümlülüklerin uygulanmasında en büyük görev iş güvenliği uzmanlarına ve işyeri hekimlerine düşmektedir.

Şu an yürürlükte olan yasaya göre, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemleri işverene yazılı olarak bildirmelidir. Bu yazılı bildiride, hayati anlamda tehlike arz eden durumlar var ise işveren bir an önce eksiklikleri gidermelidir. Eğer işveren gerekli önlemleri almazsa, iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin de bu tedbirsizliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkili birimlerine bildirme görevi vardır. Fakat maaşını ödeyen işverenini yetkililere şikayet eden iş güvenliği uzmanları ya da işyeri hekimleri, bu şikayetlerinden sonra çoğu zaman işsiz kalabiliyorlardı.

Veya daha da kötü bir durum yaşanabiliyor; iş güvenliği uzmanları ya da işyeri hekimleri işten çıkarılacakları korkusuyla, işverenin yanlışlıklarını yetkililere bildirmeyebiliyordu. Özellikle hayati tehlike oluşturabilecek konulardaki tedbirsizliğin bildirilmemesi iş kazalarına ve ölümlere yol açabiliyor.

Bu uygulamadaki riskler, uygulama sırasında yaşanan zorluklar nihayet anlaşıldı ve yasada yapılan son düzenleme ile iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin şikayetleri nedeniyle yaşayabilecekleri mağduriyet ortadan kaldırıldı. Böylece uzmanlara ve hekimlere iş garantisi getirilmiş olundu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik ile iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin yaşadıkları sıkıntılar giderildi. Yapılan bu değişiklik ile birlikte, işyerinde gördüğü eksiklikler nedeniyle işverenini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkili birimlerine bildiren iş güvenliği uzmanının ya da işyeri hekiminin iş sözleşmesine son verilemeyecek. Ayrıca bu kişilerin herhangi bir hak kaybına uğratılamayacakları da yapılan değişiklik sayesinde garanti altına alındı.

Yapılan değişiklik bunlarla da sınırlı kalmıyor. Tüm bu değişikliklere rağmen, işyerinde alınması gereken tedbirleri almayan işverenini yetkililere bildiren iş güvenliği uzmanının ya da işyeri hekiminin iş sözleşmesi sona erdirilirse, işveren sözleşmenin bir senelik tutarından daha az olmamak üzere tazminat ödemek zorunda kalacak.

Yapılan bu değişiklikler sayesinde iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri daha rahat çalışabilecek ve yasanın zorunlu kıldığı yükümlülüklerin uygulanması, takibi ve denetimi daha sağlıklı yapılabilecek. Böylece işyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının yaratılacağı şüphesizdir.

Bir önceki yazımız için tıklayın .