İş güvenliği uzmanlığı belgesi olan ve kamu kuruluşlarında görev alan personelin elinde ek gelir fırsatı bulunuyor. Bu kamu personelleri, kamu kuruluşlarında sürdürdükleri asıl görevlerinin haricinde yine kendi çalıştıkları kurumlarda ya da başka kurumlarda iş güvenliği uzmanı olarak görev alabiliyorlar.

Bu kişilere, kendi görevlerinin dışında iş güvenliği uzmanı olarak da görev aldıkları için ek ödeme yapılıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yer alıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili yasaya göre;

İş güvenliği uzmanı ya da işyeri hekimi olmak için gerekli nitelikleri kendinde bulunduran personel, gerekli belgelere sahip olduğu takdirde yapmakta olduğu asli görevine ek olarak, ister çalışmakta oldukları kurumda isterse de üst yöneticinin onayının olması koşuluyla başka bir kamu kurum ya da kuruluşlarında görev alabiliyor. Elbette ki kendine belirtilmiş olan çalışma sürelerine de riayet etmesi gerekiyor.

Bu kapsam dahilinde görev alan personel için, görevde olduğu her saat için ek bir ödeme yapılıyor. Bu ödemenin hesaplaması yapılırken de çalışılan her saat için, memurun aylığının katsayısı ile 200 gösterge rakamı çarpılıyor. Memura ödemesini yapması gereken yer ise hizmeti alan kurum.

Yapılan bu ödemelerden damga vergisi dışında başka herhangi bir kesinti yapılmıyor.

Ödemeler yapılırken bir ay içinde toplamda 80 saati aşan çalışmalar dikkate alınmıyor. Ayrıca günlük mesai saatlerine bağlı kalınmasına da dikkat ediliyor.

Bu ödeme yöntemine göre hesaplama yapacak olursak; 2015 yılının ilk 6 ayında, iş güvenliği uzmanı olarak görev alan devlet memurlarına çalıştıkları her 1 saat için net 15,74 TL ödeme yapılır. Bir aylık toplam ödeme ise net 1.259,30 TL’yi geçemez.

Bu sayede iş güvenliği belgesine sahip kamu çalışanları, kendilerine ek gelir oluşturabiliyorlar. İş güvenliği uzmanlarının çalışma şartlarıyla ilgili bir düzenleme yapıldığını hatırlatmada da fayda var. İş güvenliği uzmanları görevleri gereği, çalıştıkları yerdeki iş güvenliği ile ilgili yanlışlıkları ya da eksiklikleri gidermeyen işverenleri yetkili yerlere şikayet ediyorlar. Fakat bu şikayetlerinin ardından çoğu iş güvenliği uzmanı, kendi işverenini şikayet ettiği için işsiz kalabiliyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte ise, işverenini yetkililere şikayet eden iş güvenliği uzmanının görevine son verildiği takdirde, işveren sözleşmenin en az bir yıllık tutarını tazminat olarak ödemek zorunda kalıyor.