1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 680 bin civarı işyeri için, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü geldi. Bakanlığın açıklamalarına göre ise, bu yükümlülüğü yerine getiren işyeri sayısı yalnızca 205 bin. Geriye kalan 470 bin civarındaki işyerine ise koşullu olarak af getirilmesi gündemdeydi. Böylece iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü bulunduğu halde bunu yerine getirmeyen fakat 6 ay içerisinde çalıştırmaya başlayan işyerlerinin en az 200 bin TL olan cezaları affedilecekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndan geçmesine kesin gözüyle bakılan bu af düzenlemesi son anda tasarıdan çıkarıldı ve tasarı bu haliyle Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 23 Nisan 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş oldu. Böylece cezalarının silinmesini bekleyen 470 bin işverenin umutları da tükenmiş oldu. OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İmeci onaylanan tasarı hakkında, cezaların ağırlaştırılmasıyla birlikte 6331 sayılı kanunun rehberlik etme özelliğini yitirdiğini belirtti.

İşyerlerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre, uygulanacak para cezaları da 2 katına kadar çıkarılabilecek. İşin durdurulması halinde ise durdurulmasına neden olan olay için para cezası uygulanmayacak. Kanunda yazılanlar doğrultusunda, işverene hem danışmanlık hem de rehberlik yapması için görevlendirilen iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri, teknik gelişmeleri ve ilgili yasaları da göz önünde bulundurarak işyerindeki sağlık ve güvenlik konularındaki yanlışlıkları ve eksiklikleri işverenlere yazılı olarak bildirecek. Yanlışlıklar ve eksiklikler işveren tarafından giderilmediği takdirde ise iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri yetkili yerlere şikayette bulunabilecek.

İşyerlerindeki faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan koruyucu ekipmanlara belirli standartlar getirildi. Ekipmanlar aynı zamanda CE belgeli de olmak zorunda. Bu kararın alınmasında Soma ve Ermenek’te yaşanan faciaların rolü elbette büyük. Bu tür önlemler keşke facialar yaşanmada, insanlar hayatlarını kaybetmeden önce alınabilse.

İşyerinin faaliyeti durdurulduğu halde çalışmaya devam eden işverenlere 3 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası verilecek. İşyerinde meydana gelen iş kazası ölümle sonuçlandığı takdirde, meydana gelen kazanın işverenin kusuruyla gerçekleştiği yargı tarafından tespit edilirse, işveren 2 yıl boyunca ihalelerde yer alamayacak.

Yürürlüğe giren yasayla birlikte, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi ve iş gücünde nitelikli istihdama ulaşılmasıyla ilgili de düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemelere göre, mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişiler tehlike sınıfı tehlikeli ve çok tehlikeli olan işyerlerinde çalışamayacak.

Af düzenlemesinin yasadan çıkarılmasıyla birlikte 470 bin civarı işyerinin her birine iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmediklerinden dolayı her ay için 12.500 TL para cezası uygulanacak. Bu şekilde yapılan hesaplama ile 2014 yılının ocak ayından itibaren bugüne kadar, her bir işyerinin ödemesi gereken toplam ceza miktarı 200.000 TL civarında. İşyerlerinin buna benzer cezalarla karşılaşmamaları için hiç vakit kaybetmeden OSGB firmaları ile anlaşarak, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir.