İş kazasında hayatını kaybeden işçinin eş ve çocuklarına, işverenin kazada kusuru olduğu kesinleşirse ömür boyu ödeme yapılıyor. Bu ödemeyi SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) yapıyor fakat ödenen aylığın peşin değeri hesaplanarak işverenden tahsil ediliyor. İşverenlerin bu borçlarla ilgili olarak gecikme cezaları ve faizleri var ise yeni yasa ile hepsi siliniyor. Ayrıca ödemenin kalanı da 36 ay taksitle ödenebiliyor.

    SGK primleri 2014 yılında çıkarılan torba kanun ile zaten yapılandırılmıştı.

Primlerin cezaları ve zamları silinmiş, taksitle ödenme kolaylığı getirilmişti. Fakat bu yapılandırma o zamanki torba kanunda, işverenin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına uymamasını kapsamıyordu. Bu nedenle işverenin ihmalleri nedeniyle meydana gelen iş kazasından dolayı oluşan cezalar için yukarıda belirtildiği gibi kolaylıklar getirilmemişti.

Son çıkarılan torba kanunla birlikte ise durum işverenler lehine değişti. Yasada yapılan düzenlemeye göre, meydana gelen iş kazasında ya da meslek hastalığında işverenin kusuru dahi olsa, SGK’nın yapacağı harcamaların işveren tarafından ödenmesi konusunda bazı yapılandırılmalara gidildi. İşverenin SGK’ya olan borcu 36 aya kadar vade yapılabilecek. Ayrıca gecikme faizleri var ise bunlar da silinecek. Geçtiğimiz günlerde yasalaşan bu af maddesi sayesinde sadece on binlerce işveren değil, trafik kazası sebebiyle sakatlanmaya ya da ölüme neden olan kişiler de borçlarını yapılandırabilecek. Yasa, meydana gelen iş kazasında ya da meslek hastalığında kusuru olan işverenin veya sigortalı olarak çalışan bir kişinin yaralanmasına ya da ölmesine neden olan herhangi birinin, SGK’nın yaralanan veya ölen kişiler için yaptığı harcamaların yarısını ödemekle yükümlü tutuyor.

Sakat kalmış ya da hayatını kaybetmiş kişilerin yakınlarına SGK tarafından aylık bağlanıyor. Bu aylıkların peşin olan tutarlarının yarısı ise işverenden alınıyor. Yakınlara yapılan bu ödemeler ömür boyu sürüyor. Böylesine bir zaman diliminin tutarı ise her bir işçi için yaklaşık 300 bin TL civarında oluyor. Bu tutarlar da zaman içerisinde değil, hemen alındığı için işverenler için oldukça ciddi yük oluşturuyordu.

Örnek vermek gerekirse, Ermenek’te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 18 işçi ve Soma’da hayatını kaybeden 301 işçi için SGK ailelere ömür boyu ödeme yapacak. Ve bu ödemenin yarısı, mahkemece kusurlu bulunan işverenlerden alınacak. Bu şekilde alınması gereken ödemelerin tutarı milyarlarca lirayı aşıyor. Kabul edilen yasa sayesinde, 31 Aralık 2014 tarihinden önce mahkeme kararıyla kusurlu olduğu kesinleşmiş işverenler borçlarını yapılandırabilecekler. Yapılandırmayla birlikte, gecikme faizleri silinecek, anapara 36 ay vadeli olarak ödenebilecek. Ödeme yapılırken enflasyon farkı da anaparaya eklenecek.

Yasanın sağladığı bu kolaylıktan faydalanmak isteyenler 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren 31 Temmuz 2015 tarihine kadar SGK’ya başvurmalıdır. Taksitlerin ilk ödemelerinin de 30 Ağustos 2015 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ödemeler istenirse 36 ay taksitle, istenirse de 18 ay taksitle 2 ayda bir ödeme şeklinde yapılabilecek.