6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; işyerlerinin tamamı ya da bir bölümü için verilen iş durdurma kararına uymayan, kanunda belirtilen şartlar yerine getirilmeden, durdurulmuş olan işin devam ettiren işverenlere 10.000 TL, ihlale uğrayan her bir işçi için de 1.300 TL ceza veriliyor. Aynı zamanda iş durdurulduğu için işsiz kalan işçilere ücretlerini ödemek ya da bu işçilerin başka bir işte, ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmadan çalıştırılmaları da 6331 sayılı kanun gereği işverenin yükümlülükleri arasında.

    İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu Başkanı Abdullah Bozkır

Türkiye’de her gün yaklaşık 22 iş kazasının meydana geldiğini söyledi. Günde yaklaşık 1,2 kişinin iş göremez duruma geldiğini de belirten Bozkır, Türkiye’de yaşanan kazaların yüzde 2’sinin ölümle sonuçlandığını açıklarken, inşaat sektöründe meydana gelen kazaların da yüzde 5’inin ölümle sonuçlandığına dikkat çekti. İş kazaları incelendiğinde, kazaların yüzde 9’unun inşaat sektöründe meydana geldiği görülüyor. Bu kazaların yüzde 24’ü iş göremezlikle, yüzde 27’si de maalesef ölümle sonuçlanıyor. Durumun ne kadar önemli olduğunu bu rakamlar ortaya çıkarmakta. İnşaatlarda ölümle sonuçlanan kazaların yüzde 40-50 arası yüksekten düşme nedeniyle meydana geliyor. Elektrik çarpmaları ise yüksekten düşmenin hemen arkasında yer alıyor.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; İşyerlerinde, iş için kullanılan ekipmanlarda, yürütülen işin çalışma yöntemlerinde çalışanlar için tehlike oluşturabilecek bir durum tespit edildiğinde, tehlike ortadan kaldırılıncaya kadar, bu tehlikenin etkileyebileceği çalışanlar ve işyeri bölümleri göz önünde bulundurularak, işyerinin tamamında ya da bir bölümünde iş durdurulmalıdır. Tehlike sınıfı çok tehlike olan maden, yapı, metal ve tehlikeli kimyasal işlerinin yapıldığı işyerlerinde ya da büyük kazaların yaşanabileceği işyerlerinde, risk değerlendirme çalışmaları yapılmadıysa iş yine durdurulur. Yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği konularında, yapılan tespitler neticesinde tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde iş durdurma kararı verebiliyor.
Yapılacak olan itirazlar, işin durdurulma kararının uygulamasını etkilemez. Mahkeme ilk olarak itiraz hakkında görüşür ve altı gün içerisinde karara bağlar. İşin durdurulmasına neden olan durumlar giderildiğinde, işveren tarafından bakanlığa yazılı olarak bildirilmelidir. Bunun ardından yedi gün içinde işyerinde incelemeler yapılır ve işverenin talebi sonuçlandırılır. İşveren tüm bu süreç içinde iş durdurulduğu için işsiz kalan işçilere ücretlerini ödemek ya da bu işçilerin başka bir işte, ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmadan çalıştırılmasını sağlamak zorundadır.

Kime, Ne Kadar Ceza Veriliyor?

Güvenlik raporunu hazırlayıp bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren ya da durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverenlere 89.629 TL ceza veriliyor. Büyük ceza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene ise 56.018 TL ceza veriliyor.
İşverenler, işin durdurulması nedeniyle işsiz kalan çalışanları ücretlerini ödemekle ya da ücretlerinde herhangi bir düşüklük olmaması şartıyla başka bir işte çalıştırmakla yükümlüler. Tespit edilen aykırılıklar devam ettikçe her ay için 1.120 TL ceza verilir. İşyerinin tamamı ya da bir bölümü için verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi belirtilen şartlar yerine getirilmeden devam ettiren işverene 11.203 TL ceza veriliyor. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına ya da eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmanın cezası da 5.601 TL olarak uygulanıyor. İSG eğitimi ve mesleki eğitim almayan her bir çalışan için ise ayrı ayrı 1.300 TL ceza veriliyor.