6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte, işyerlerinin daha sağlıklı ve güvenli olabilmesi için diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk da diğer sağlık personeline olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Elbette ki sınavın ve sınavda elde edilecek başarı oranının önemi de aynı doğrultuda artmaktadır. Kalite Akademi’nin düzenlediği Sınav Çalıştayı’nda ihtiyacınız olan başarıyı elde edebilmeniz için tüm imkanlar sunulmaktadır.

Diğer Sağlık Personeli nedir, kimlerden oluşur?
Diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerin; çevre sağlığı teknisyeni, hemşire, sağlık memuru ya da acil tıp teknisyeni diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca bakanlığın işyeri hemşiresi belgesi verdiği kişiler de diğer sağlık personeli olarak görev alabiliyorlar. Sınav Çalıştayı’na katılanlar, akademik danışmanlığımız sayesinde hem sınav hem de sektör ile ilgili akıllarında kalan tüm sorulara cevaplar bulabiliyorlar.

Diğer Sağlık Personeli belgesine nasıl sahip olunur?
Diğer sağlık personeli olunabilmesi için gerekli kriterleri taşıyanlar, diğer sağlık personeli eğitim programına katılmalıdırlar. Eğitim tamamlandıktan sonra da bakanlıkça düzenlenen diğer sağlık personeli sınavına girilmelidir. Sınavda başarılı bir sonuç alan kişiler diğer sağlık personeli belgesine sahip olurlar. Ayrıca bu belgeyi alabilecek kişiler arasında; genel müdürlükte ve genel müdürlüğe bağlı olan birimlerde 5 yıl boyunca aktif olarak görev almış olanlar ile iş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında yüksek lisans yapmış olanlar da bulunuyor. Çalıştay sırasında, uzman eğitimcilerimiz ile birlikte daha önceki sınavlarda çıkmış sorular kullanılarak soru-cevap şeklinde çalışma imkanı yaratılıyor.

Diğer Sağlık Personeli neler yapar?

İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlerin planlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesi diğer sağlık personeli tarafından yapılır. Çalışmalarını işyeri hekimi ile birlikte yürüten diğer sağlık personeli, çalışanların sağlık durumlarını, işe giriş muayenelerini ve periyodik muayenelerini kayıt altında tutar. İlkyardım hizmetlerinin organize edilmesini sağlarlar ve çalışanların sağlık eğitimlerine yardımcı olurlar.

Diğer Sağlık Personelinin yetki ve yükümlülükleri nelerdir?
İş sağlığının ve güvenliğinin sağlanabilmesi için işyerinde araştırmalar yapmak, ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve belgelere ulaşmak, çalışanlarla sağlık ve güvenlik konuları hakkında görüşmek, işyerinin düzenlemelerine uygun bir şekilde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak diğer sağlık personelinin yetkileri arasındadır.

Diğer sağlık personeli işyerindeki görevini sürdürürken işin normal akışını aksatmamaya dikkat eder. Çalışma ortamının daha verimli bir hale gelmesi için çalışır. Ayrıca çalışanların sağlık bilgilerinin, işyerine ve işverene ait ticari, ekonomik ve mesleki sırların gizli tutulmasını sağlamalıdırlar.

Sınav Çalıştayı sayesinde neler kazanacaksınız?

23 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak Diğer Sağlık Personeli Sınavı öncesi Kalite Akademi tarafından düzenlenen çalıştay ile sınavla ilgili tüm ihtiyaçlarınızın karşılanması sağlanıyor. Önemli derslerin tekrar edilmesi, sınavlarda çıkmış sorular eşliğinde soru-cevap çalışmaları, kendinizi test etmeniz için hazırlanmış deneme sınavları, uzmanlar tarafından verilen danışmanlık, mevzuatla ilgili çalışmalar gibi çalıştayda yer alacak konular sayesinde yalnızca başarıya odaklanmış bir şekilde çalışma imkanı bulabileceksiniz.