Bir işletmenin kontrolü altında bulunan yerler ve bu yerlerde yürütülen faaliyetler için risk değerlendirmesi yapılması gerekir. Bunun için her bir alan için risk değerlendirme ekibi oluşturur ve her ekip kendi sorumluluk alanında risk değerlendirmesi çalışmasını gerçekleştirir. Ekipler risk değerlendirmesine başlamadan önce ön hazırlık yapmalıdırlar. Risk değerlendirme çalışmalarının yapılacağı alanlarda, yürütülen her bir faaliyetin adımları süreç yönetimi ile belirlenir. Örnek vermek gerekirse; forklift ile malzemelerin depoya taşınma faaliyetinin adımları, malzemelerin forklift aracılığıyla alınması, alınan malzemelerin depoya getirilmesi ve bu malzemelerin depoda uygun bir yere bırakılmasıdır. Yapılacak risk değerlendirmesinde incelenmesi gereken birçok detay vardır.

Yapılacak olan faaliyetle ilgili olan iş ağlığı ve güvenliği hakkındaki mevzuat ve diğer şartlar.

Faaliyet sırasında kullanılan tehlikeli kimyasallar ve bunların özellikleri, bu kimyasalların güvenlik formları, ambalajlarının özellikleri, taşıma ve depolama şekilleri, solunum, cilt ile teması ya da sindirim ile ilgili maruziyet durumları, sızıntı halindeki müdahale şekilleri ve donanımları, detektörler, alarmlar, vb.

Hammadde, ambalaj, enerji, su gibi maddeler için kullanım, taşıma ve depolama şartları.

Oluşabilecek katı, sıvı ve gaz gibi atıkların muhafaza edilmeleri, taşınma ve atılma yöntemleri.

Faaliyet için kullanılan iş ekipmanları ve bunların kullanım kılavuzları, kullanırken, bakım ve onarımları yapılırken karşılaşılabilecek tehlikeler, ekipmanlara ait koruyucuların, sensörlerin, butonların, kumanda düğmelerinin yerleşimi, özellikleri, ekipmanın kullanılacağı ortamın özellikleri, kullanım sırasındaki şartlar.

Taşıma işlerinden elle yapılanlar sırasında taşınan yükün özellikleri, taşıma şekli ve mesafesi, ortamın nem ve sıcaklık oranları, havalandırma şartları, zeminin özellikleri.

Kullanılmakta olan elektrik tesisatının özellikleri, düğmelerin yerleşimleri, tesisatın bakım ve onarım şekilleri.

Kullanılan basınçlı tüplerin kullanım özellikleri, taşıma ve depolama için gerekli şartlar ve tehlikeli özellikleri.

Kamyon, transpalet, forklift ve benzeri araçların kullanım yöntemleri, taşımakta oldukları yükün özellikleri, yükleme şartları, hareket güzergahları, hız limitleri ve park alanları.

Servis otobüsü, binek aracı ve benzeri araçların kullanım yöntemleri, hareket güzergahları, hız limitleri ve park alanları.

Faaliyet yüksekte çalışma gerektiriyorsa çalışılacak ortamın ve yapılacak işin özellikleri.

Çalışılan ortamdaki aydınlatma, havalandırma, yürüme yolları, zemin yapısı gibi özellikleri.

Çalışılan alanda ya da yürütülen faaliyette yaşanmış kazaların, meslek hastalıklarının, ramak kala olayların istatistikleri.

Daha önceki iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili denetim kayıtları.

Daha önceki iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili önleyici, düzeltici kayıtlar, uygunsuzluk kayıtları.

Çalışılan ortamın aydınlatma, titreşim, radyasyon, gürültü ölçümleri.

İşletmenin yürürlüğünde olan talimatlar, prosedürler, planlar.

Çalışanların sağlık gözetimi istatistikleri ve kayıtları.

Çalışanlara ait kişisel, koruyucu donanımlar ve bu donanımların özellikleri.

Çalışanlara verilmiş olan mesleki eğitim kayırları ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim kayıtları. Çalışanların mesleki yeterlilikleri ve kişisel özellikleri.

Çalışanların yapmakla yükümlü oldukları görev ve sorumlulukların tanımı.

Faaliyetle ve faaliyetin yapıldığı alanla ilgili, acil durumlarda devreye girecek plan ve prosedürler, acil duruma müdahale edecek ekipler ve bu ekiplerin ekipmanları, tatbikat senaryoları, tahliye güzergahları, yapılmış tatbikatların ve yaşanmış acil durumların kayıtları.

İlkyardım eğitimi almış olan personel, ilkyardım dolapları ve malzemeleri.

İşletmenin kontrolü dışında olan yerlerden gelebilecek tehlikelerin belirlenebilmesi için, işletmenin dışındaki yerlerden de sorumlu ekip tarafından bilgi toplanabilir.