Soma’da mayıs ayında 301 maden işçisinin hayatını kaybetmesine neden olan facianın üzerinden henüz çok zaman geçmemişken şimdi de Ermenek’te 18 maden işçisinin mahsur kaldığı bir başka kaza meydana geldi.

Soma’daki maden kazasının ardından eylül ayında torba yasa çıkarılmış, madencilik için birçok şey değişmişti. Ermenek’teki madende incelemeler yapan cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yasal düzenlemeleri hazmedemeyen işverenler olduğunu söyledi. Yapılan bu düzenlemeler 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu yasa ile birlikte madencilikte değişecek önemli konular var.

Torba yasa ile birlikte, madencilere iş güvencesi geliyor. Şu anki normal şartlarda, işçi 6 ayını doldurduktan sonra işten çıkarılmak istenirse geçerli bir neden olmalı ama 6 ayı doldurmadıktan sonra çıkarılırsa işçi işe iade davası açamıyordu. Bu süre madenciler için ortadan kaldırıldı. Eğer işçi 6 ayı doldurmadan, neden belirtmeksizin işten çıkarılırsa işçinin işe işe iade davası açma hakkı bulunacak.

Madenlerde çalışma süresi şu anda en fazla 45 saat şeklinde. Bu durum 6 gün çalışılan madenlerde günlük 7,5 saate denk geliyor. Ocak ayından itibaren ise bu süre günlük 6 saatten toplamda 36 saat şeklinde olacak.

Çalışanların yıllık izin süreleri de arttırılıyor. Madenciler diğer çalışanlardan farklı olarak her bir yıl için 4 gün fazla izin kullanabilecek. Yer altında çalışan işçiler, kıdem süreleri 1 ile 15 yıl arasındaysa 18 gün, 5 ile 15 yıl arasındaysa 24 gün, 15 yıl ve daha fazlaysa 30 gün izin kullanabilecekler. İzinler bu sayıların üzerinde olabilirler fakat altında olamazlar. Haftalık tatiller, genel tatil günleri ve ulusal bayram tatilleri de bu izin günlerinden sayılmayacak.

Maden çalışanlara erken emeklilik imkanı verilirken fiili hizmet zamlarıyla ilgili de düzenleme yapıldı. Fiili hizmet zamlarında dikkate alınmayan eğitim, kurs, ulusal bayram, hafta tatili, yıllık izin gibi dönemlerin de göz önünde bulundurulacağı bir düzenleme yapıldı.

Düzenlemelerin en önemlisi ücret konusuyla ilgili. Taş kömürü ve linyit çıkarılan işyerlerinde asgari ücretin iki katından daha az ücret ödenmeyecek.

İşçi Ölümlerinde Dünya Üçüncüsüyüz

Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, Türkiye dünyadaki işçi ölümlerinde El Salvador ve Cezayir’in arkasından üçüncü sırada yer alıyor. Ülkemizde ölen işçi sayısı her yıl binin üzerinde çıkıyor. 2014 yılının sadece ilk 9 ayında 1.414 işçi meydana gelen iş kazaları sonucunda hayatını kaybetti.

2014’ün eylül ayında 143 işçi yaşamını yitirdi. Ölümle sonuçlanan kazalar en çok inşaat ve yol iş kollarında meydana geldi. İstanbul’da 22, İzmir’de de 6 işçi hayatını kaybetti. Mersin, Manisa, Konya, Kocaeli, Aydın, Antalya ve Ankara’da da 5 işçi yaşamını yitirdi. Veriler incelendiğinde; en çok trafik, göçük ve düşme kazalarında ölümler meydana geldiği görülüyor. Son on yılın verilerine baktığımızda ise iş kazaları nedeniyle 11.000 işçinin hayatını kaybettiğini görüyoruz.

Güvenlik Konularında Bilinçlenmek Şart

İş sağlığı ve güvenliği
, işyerlerinde meydana gelebilecek tehlikeleri henüz yaşanmadan belirleyerek, risk faktörlerini ortadan kaldırmak, çalışanları yaptıkları işlerin tehlikeleri hakkında bilgilendirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, çalışma ortamını daha sağlıklı ve güvenli bir yer haline getirerek hem işçiyi hem de işyerini koruma amacı taşır. Yaşanan iş kazalarının en büyük sebebi eğitimsizlik ve güvenlik konularına yeteri kadar önem verilmemesidir. İşverenler sağlık ve güvenlik konularında, işyerlerinde yapılacak uygulamaları ekstra bir maliyet olarak görmemeli, işçiler de alınan güvenlik önlemlerine uymalı, kullanacakları güvenlik ekipmanlarının kendilerini yavaşlatacağını düşünmemelidir. Sağlık ve güvenlik önlemlerinde yoksun işyerlerinde meydana gelebilecek kazalar hem işveren hem de işçi açısından telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olmaktadır.