Çalışma hayatını düzenleyen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanunların, toplamda 91 maddesinde değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişikliklerin bazıları hemen yürürlüğe girdi fakat bazıları ilerleyen tarihlerde yürürlüğe girecek. Bu nedenle faydalanılmak istenen hakları kaçırmamak ya da herhangi bir uygulama nedeniyle cezaya kalmamak için bazı önemli tarihleri bilmekte yarar var.

Maddelerde yapılan değişikliklerin belki de en önemlisi, Bağ-Kur borçlarının silinmesiyle ilgili olanı. Borcu olan kişilerin dikkat etmesi gereken tarih ise 31 Temmuz. 2015 yılının Nisan ayı itibariyle, 12 ay ya da daha fazla birikmiş borcu olanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 31 Temmuz’a kadar başvurmaları halinde borçlarını sildirebilecekler. Bu kişilerin emeklilik hesapları yapılırken, silinen bu dönem emeklilik hesabına dahil edilmeyecek. Ancak daha sonraki zamanlarda bu dönem tekrar ödenerek emeklilik hesabına dahil edilebilir. 31 Temmuz’a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmayanlar bu düzenlemeden faydalanamayacaklar.

31 Temmuz’a dikkat etmesi gereken bir diğer grup ise tazminat davalarına muhatap olanlar. İster işveren olarak isterse de üçüncü kişi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tazminat davalarıyla ilgili olan kişiler yine 31 Temmuz tarihine kadar başvuru yapmalıdırlar. Başvurunun ardından borçlarına yönelik faizleri olan kişiler, bu borçlarını faizsiz olarak 18 ay taksitle veya peşin olarak ödeyebilecekler. Örnek vermek gerekirse; meydana gelen herhangi bir iş kazasında kusurlu bulunan işveren, bu düzenleme kapsamında tazminatını ödeyebilecek. Fakat düzenlemeden yararlanılabilmesi için tazminat davasının 31 Aralık 2014 tarihinden önce sonuçlanmış olması gerekiyor. Bu tarihten sonraki davalarda tazminat ödemesi kesinleşmiş işverenler bu düzenlemeden yararlanamıyor.

Bir diğer düzenleme de prim ödemeleri ile ilgili. Bu düzenleme 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulanan prim ödemelerini kapsıyor. İşveren niteliği taşıyan esnaf, yanında çalışan işçiler için ödediği primden daha azını kendi primi için ödeyemiyordu. Eğer kendisi için ödediği prim, çalışanına ödediği primden az ise aradaki fark Sosyal Güvenlik Kurunu tarafından cezalı olarak alınıyordu. Bu nedenle pek çok esnaf düşük primle işçi çalıştırıyordu. Yapılan son düzenleme ile bu durumun önüne geçmek için esnaftan kendisine ödediği düşük prim için alınan ceza ortadan kaldırıldı.

Bu düzenlemelerin dışında hemen yürürlüğe giren uygulamalar da mevcut. Örneğin, çalışanın baba olması halinde 5 gün doğum izni kullanması, engelli çocuğu bulunan çalışanın iznine ekstra 10 gün eklenmesi, iş sağlığı ve güvenliği cezalarında yapılan artışlar gibi bazı uygulamalar yürürlüğe girdi bile.

Ayrıca emeklilerin maaşlarına yapılan zam da düzenlemeler arasında bulunuyor. Buna göre emekli maaşı 1000 TL’nin altında olan emeklilere verilecek 100 TL’lik zam, temmuz ayından itibari ile geçerli olacak. Emekli olduğu halde çalışanların maaşında yapılan yüzde 15’lik kesinti de temmuz ayından itibaren yüzde 10’a düşürülecek.