90 maddeyi içeren iş sağlığı ve güvenliği çalışma paketi, TBMM’nin son mesai gününde yasalaştı. Hem muhalefet hem de iktidar, toplamda 16 saat süren ortak çalışmaları sonucunda paketin yasalaşmasını sağladılar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, paketin yasalaşması için en çok mücadele veren isimlerden biriydi. Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada da göz yaşlarına hakim olamadı. Yasada yer alan bazı maddelere itirazlar gelince, bu maddeler yasadan çıkarıldı ve üzerinde uzlaşılan yeni maddeler eklendi. Bu yasayla birlikte çalışma hayatında değişikliklere neden olacak bazı önemli başlıklar şu şekilde;

Ermenek ve Soma’da meydana gelen maden kazalarının arasındaki tarihlerde yaşanan tüm kazalarda, yaşamını yitiren çalışanların ailelerine aynı imkanlar sağlanacak.

Daha fazla üretim elde edebilmek için çalışanların hayatını tehlikeye atacak şekilde zorlama yapan işyerleri için iş durdurma kararı alınabilecek.

Ölümle sonuçlanan iş kazasının gerçekleştiği işyerlerinde, mahkeme işverenin kusuru olduğunu tespit ederse, işveren 2 yıl boyunca kamu ihalelerine katılamayacak.

İşyerine iş durdurma kararı verildiği halde faaliyetlerine devam eden işverene 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Sığınma odalarının hangi maden ocaklarında olabileceği konusu, 1 yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Maden ocaklarında giriş ve çıkışları gösteren sistemler kurulu değilse, kişisel koruyucu ekipmanlar bulunmuyorsa işverene para cezası uygulanacak.

İşyerinde iş durdurma kararı kolluk kuvvetleri tarafından uygulanabilecek.

Üçüncü çocuk için yüzde 5 olan asgari geçim indirimi, yüzde 10 çıkarılacak. Sonraki her çocuk için ise yüzde 5 olacak.

Emekli olduğu halde çalışan kişilerden kesilen sosyal güvenlik destek primi oranı yüzde 15’den yüzde 10’a düşürülecek.

Ermenek’teki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin hak sahiplerine, 6 ay oyunca asgari ücretin iki katı ödeme yapılacak.

İş kazası yaşanmayan işyerlerinde, çalışanlar için alınan işsizlik sigortası payı 3 yıl boyunca yüzde 1 olacak.

Yaşı 15’in altında olan çocuklar çalıştırılamayacak.

Çocuk işçilerin çalışma süreleri günlük 5 saatten ve haftalık 30 saatten fazla olamayacak.
Çalışanlar 5 gün babalık izni kullanabilecek.

Maden ocaklarında çalışan işçiler bir haftada 37,5 saatten daha fazla çalışırlarsa, saatlik ücretleri yüzde 100 zamlı olarak ödenecek.

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışamayacak.

145 TL olan 65 yaş aylığı, 200 TL’ye çıkarıldı.

Sağlık, özel güvenlik ve turizm işlerinde çalışanın izni ile 7,5 saatten daha fazla gece çalışması yapılabilecek.

Asansörlerin bakım ve kontrolünün yapılması, bina yöneticileri, belediyeler ve il özel idareleri için zorunlu hale getirildi.

Yapı denetim kuruluşları görevlerini yerine getirmezse, hizmet sözleşmesinde yer alan bedelin yüzde 10’u ile 50’si arasında ceza verilecek.

Aldığı para cezası üçe ulaşan yapı denetim kuruluşlarının yetkileri elinden alınacak.

1.000 TL’nin altında maaş alan emeklilere 100 TL zam yapıldı.

Ermenek ve Soma’da meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden işçilerin prim borçları silinecek ve hak sahiplerine maaş bağlanacak.

Özel sağlık kuruluşlarının ve üniversitelerin trafik kazaları için verdikleri hizmetlerin bedelleri, sosyal güvence şartı aranmaksızın SGK tarafından karşılanacak.