İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kadın Meclisi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü için kadınların iş hayatındaki sıkıntılarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Sistemdeki erkek egemen ilerleyiş, hem devlet politikalarında hem de çalışma hayatında kendini gösteriyor. Kadınların kimlikleri ve emekleri de bedenleri gibi eziliyor. İster ücretli olsun ister ücretsiz olsun kadın emeği ülkemizde maalesef değişik biçimlerde değersizleştiriliyor. Merkezinde kadınların olduğu herhangi bir işçi sağlığı ve güvenliği politikaları da ne yazık ki bulunmuyor.

Son 12 yılda kadın cinayetlerinde yüzde 1400 oranında artış yaşandı. Günde ortalama 4 kadın katledildi. Tecavüz ve taciz olayları artık neredeyse sıradan bir hal aldı. Ev içinde de “ev kadını” olarak nitelendirilen kadınların emekleri görünmezden geliniyor. İş hayatının değişik sektörlerinde çalışan kadınlar için güvenli ve güvenceli çalışma şartları bulunmuyor.

Ermenek, Soma, Zonguldak örneklerinde yaşandığı gibi madenlerde meydana gelen iş kazalarından sonra tek başlarına kalan kadınlar, toplumsal baskılara maruz kalıyor, gelecekleri konusunda söz sahibi olamıyorlar, kendi hayatlarını devam ettirebilecek istihdamı bulamıyorlar, iş hayatına atılabilmek için çocuk bakımı ve kreş desteği alamıyorlar.

Soma’da meydana gelen maden faciasında 301 maden işçisinin hayatını kaybetmesinden sonra geride kalan kadınların, adeta bir “aile dramı” biçimindeki yaşamlarına devam etme mücadelelerine tüm ülke tanık oldu. Aslında tüm bu yaşananlar özellikle yerel yönetimlerdeki kadına karşı bakış açısından kaynaklanıyor. Öyle ki ülkemizde ilgili bakanlığından adından bile “kadın” ibaresi kaldırılıyor. Daha önce “Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı” adını taşıyan bakanlık, şimdi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” oldu.

Son zamanlarda yaşanan olaylar çalışma hayatındaki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yalnızca kağıt üzerinde olduğunu gözler önüne seriyor. Ekim ayı içerisinde meydana gelen trafik kazasında 17 işçi hayatını kaybetti. 27 kişilik kapasitesi olan otobüse 45 işçi bindirildiği için elma toplamaya giden mevsimlik tarım işçileri yaşamlarını yitirdi. Ölen 17 işçinin 15’i kadın 1’i de çocuktu. Antalya’da bir organize sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada da 2 kadın işçi hayatını kaybetti. 2014 yılı için tespit edilebilen, iş kazalarındaki toplam ölüm sayısı ise kadın işçiler için 113.

Kadınların ev içinde yaptıkları emeğin dikkate alınmaması, işe giriş şartlarının zorlaştırılması, cinsiyetçilik uygulanması, işten çıkarmalarda çok kolay hedef olmaları, işsiz kalma tehdidiyle düşük ücretle, güvenlikleri sağlanmadan ve güvencesiz çalıştırılmaları, sağlık sorunlarının kadın olmalarına bağlanması, işyerlerindeki tehlikeler belirlenirken durumlarının göz ardı edilmesi çalışma hayatında sıkça karşılaşılan olumsuzluklardan bazıları.

Kimden ve nereden gelirse gelsin kadına karşı şiddetin her türlüsüne, evde, sokakta ya da iş ortamında kadına karşı uygulanan cinsiyetçi ayrıma, kadınların emeklerine, kimliklerine ve bedenlerine yapılan saygısızlığa karşı toplumsal bilincin oluşması, haklarının gözetilebileceği ve savunulabileceği yasal düzenlemelerin yapılması mutlak bir gerekliliktir.