Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Ahşap Ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ” 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren uygulamaya girecek. Son zamanlarda yaşanan iş kazaları ve özellikle inşaat iskelelerinin yıkılarak işçilerin yaralanmasına hatta hayatlarını kaybetmesine neden olması ilgilileri harekete geçirdi. Buna göre, inşaat yüklenici firmalar ahşap ile ön yapımlı alüminyum ve çelik alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerinin detaylarını çizimlerini yaptıracaklar ve ruhsat eki statik projeler kapsamında ilgili yerlere sunacaklar.

Ruhsat gerektiren işlerde ve yapılarda, bina inşaatlarının dış cephelerinde kullanılacak olan ahşap ve ön yapımlı alüminyum ve çelik alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerinin, tasarım ve performans ihtiyaçları hesaplanarak dikey ve yatay yaşam hatları için gerekli olan bağlantı noktalarına ve yapısal düzenlemelere ait çizimler ilgili proje yetkililerince yapılır. Dış cephe iş iskelesine ait hesaplamalar ve detay çizimleri işin sahibi ya da kanuni vekilleri tarafından yapı ruhsatı almak için sunulan müracaat dilekçesi ekindeki ruhsat eki statik proje dâhilinde ilgili idareye teslim edilmelidir.

Tebliğde ayrıca şu zorunlulukta yer alıyor; Yüklenici firma tarafından TSE belgesine sahip konfigürasyonların kullanılacağının beyan ve talep edilmesi durumunda, üretici firma tarafından yapılan hesap ve detay çizimler, proje müellifinin uygun görüşü alınmak şartıyla ruhsat ek statik proje kapsamında kabul edilebilir. Fakat bu durum proje müellifinin ve yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İnşaatların dış cephelerinde yapılacak olan iş iskelelerinin proje, uygulama, hesap, denetim ve söküm dahil tüm aşamalarının Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve İmar Kanunu’na göre yapılacağı bu tebliğ ile zorunlu kılınmıştır. Bu zorunluluk tebliğde şu şekilde yer alıyor; Dış cephe iş iskeleleri, Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca sorumlu olan teknik personelin gözetim, yönetim ve denetimi altında, projeye ve malzeme gereklerine uygun olarak kurdurulur ve söktürülür.

Kurulacak olan dış cephe iş iskelesinin yüksekliği 13,50 metreyi aşıyorsa, kurulacak iş iskelesinin tamamı alüminyum ya da çelik alaşım bileşenlerden oluşmalıdır.

Yapının bulunduğu alanın yola bakan cepheleriyle sınırlı olmak üzere; bina dış cephe iş iskelesinin yapı yaklaşma mesafesi içerisinde kurulan kısmının dış yüzeyinin tamamı branda, file, levha, çuval kumaşı ya da aynı görevi görebilecek benzeri bir iskele örtüsü ile kaplanması zorunludur.

“Ahşap Ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ” 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Son zamanlarda inşaat iskelelerinde meydana gelen ve ölümle sonuçlanabilen üzücü olayların kaynağını, bilgisizce ve dikkatsizce kurulan iskeleler oluşturuyor. İnşaat iskelelerinin kurulmasına standart getirecek bu yasal zorunluluk sayesinde iş kazalarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.