İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer, Türkiye genelinde bulunan tüm OSGB firmalarının tek tek denetleneceğini belirtti. Denetlemeler yalnızca evrak bazında değil, hizmet verilen işyerinde yürütülen faaliyetlerle ilgili de olacak.

İş sağlığı ve güvenliği alanında büyük rol üstlenen OSGB firmaları, sektörün adeta lokomotifi konumundalar. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler ülkemizde yeni yeni uygulanmaya başlandı. Bu düzenlemelerde de en büyük iş OSGB firmalarına düşüyor. Bununla birlikte sistemin neredeyse tamamı iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin üzerine kurulmuş durumda. İşin bu kısmında verilecek fireler bütün sistemin arızalanmasına yol açar. Bu nedenle başta iş güvenliği uzmanları olmak üzere herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmelidir.

OSGB’lerin sayısı iki bine yaklaşmış durumda. Sektörde çok fazla şirket rekabet ediyor. Bunun da kaliteyi yükseltmesi beklenir. Fakat geriye dönüp baktığımızda 2014 yılı Türkiye için facialar yılı oldu. Yakın bir zamana kadar iş sağlığı ve güvenliği diye bir şeyden hiç kimse bahsetmiyordu. 2012 yılından itibaren ise çıkarılan kanun sayesinde iş sağlığı ve güvenliği herkesin bildiği bir konu haline gelerek kağıt üzerinde kalmaktan kurtuldu. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular bugüne kadar yalnızca İş Kanunu’na 12 maddelik bir bölüm olarak eklenmişti. Fakat konunun ne kadar önemli ve değerli olduğu facialar yaşandıkça ortaya çıktı. Nihayetinde de bu faciaların önüne geçilmesini sağlayacak İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girdi.

Yeni yeni oturtulan bu sistemin çok önemli iki ayağı bulunuyor; iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi. Sistemin kusursuz bir şekilde yürümesi için bu görevleri üstlenen kişilerin işlerini doğru bir şekilde yapmaları gerekiyor. Örneğin bir iş güvenliği uzmanının işyerine gitmeden rapor yazması sistemde sorunlara yol açar. Bu nedenle herkes üzerine düşen görevi kanunların belirttiği şekilde yerine getirmelidir.

OSGB firmalarına yapılacak denetleme de bu sistemin sorunsuz şekilde işlemesinin bir parçasıdır. Özellikle OSGB desteği alan işyerlerine gidilecek ve araştırılacak. İşyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının işyerlerine gidip gitmediği kontrol edilecek. Bu görevlilerin ne zaman geldikleri, neler yaptıkları gibi sorular cevapsız kalmayacak. Bu kadar düzenlemenin boşa gitmeyeceğini herkesin anlaması lazım. Bu düzenlemeler para kazanılsın diye yapılmadı. Yapılan her şey iş kazalarını, meslek hastalıklarını önlemek için.

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını halledebilmeleri için dört seçenekleri var. Bu uygulamaları kendileri yapabilirler, kendi personellerinden birini görevlendirebilirler, kısmi olarak dışarıdan birisiyle yapabilirler ya da OSGB firmalarından destek alabilirler. Yalnız her OSGB firmasının onlarca işyeri hekimi ya da iş güvenliği uzmanı yok. Bu da kimi zaman sıkıntılara yol açabiliyor. Bir-iki iş güvenliği uzmanı onlarca işyerine görevlendirilebiliyor. Böyle olunca da elbette ki kalite düşüyor. Ya da işyeri ile OSGB birbirleriyle dayanışma içerisine girerek, iş güvenliği uzmanını zor durumda bırakabiliyor. Bu tarz durumların da önüne geçilmesi gerekiyor. Daha sağlıklı ve daha güvenli bir iş hayatı için sektörde yer alan herkes üzerine düşeni eksiksizce yerine getirilmelidir.