Yakın Gelecekte İşyerlerini ve OSGB’leri Neler Bekliyor?

Yeni iş sağlığı ve güvenliği kanunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca önerilerek TBMM’de kabul edilmişti. Çalışma hayatındaki iş kazalarını ve ölümleri azaltması beklenen bu kanun maalesef yeterli olmamış, yazılı ve görsel basında pek çok iş kazası hatta ölüm haberleri sıkça duyulmaya devam etmiştir. Yürürlüğe giren kanunun işverenlerin hepsi tarafından özenli bir şekilde uygulanmamış olmasının etkisi elbette kazaların azalmamasında etkilidir. Bununla birlikte devlet tarafından yapılan denetimlerin yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin toplumda oluşmaması, çalışanların da iş sağlığı ve güvenliği konularına karşı ilgisiz ve duyarsız olması maalesef kazaları önlemeye yardımcı olmamıştır. Hal böyleyken yeni torba yasalarla yetersizliğin önüne geçilmeye çalışılıyor. Örneğin; çok tehlikeli sınıfına giren işyerlerinde çalışan kişiler için mesleki yeterlilik belgesine sahip olma zorunluluğu getirildi. Bunu yanı sıra hem liselerde hem de üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili derslerin zorunlu hale gelmesi, inşaatlarda görev alan şantiye şeflerinin mutlaka iş güvenliği uzmanı olması gibi durumlar da paketler içerisinde yer alan bazı konular. İş sağlığı ve güvenliği konularını layıkıyla uygulayanlara ödül, uygulamayanlara ise ceza verilmesi, daha fazla üretim için sınırları zorlamanın önüne geçilmesi, inşaatlardaki ve madenlerdeki sağlık ve güvenlik denetimlerinin görüntülü olarak yapılması gibi konular da yine kanunun iyileştirilmesi kapsamında bulunuyor. Çalışma hayatında yer alan kişileri bekleyen diğer yenilikler ise; kask takmadan çalışan işçilerin tazminatsız olarak işten çıkarılması, işyerinde var olan eksikliklerin bildirimini bakanlığa yapmayan işyeri hekimlerinin ve iş güvenliği uzmanlarının belgelerine üç ay süre ile el konulması.

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği yönetim başkanı Levent Kavlak, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerinde pek çok değişiklik yapılacağını belirtti. Bu değişikliklere göre 2015 yılında, başta iş güvenliği uzmanları olmak üzere tüm İSG profesyonellerini daha çok eğitim bekliyor. Çalışan sayısı 10 ve 10’un üzerinde olan, tehlike sınıfı “çok tehlikeli” olan işyerlerinin dışında kalan tüm işletmelerde diğer sağlık personeli çalıştırılması kaldırılıyor. Ayrıca iş ve meslek hastalıkları alanında yan dal yapmış olan hekimler, işyeri hekimliği belgelerini sınava girmeden alabilecekler. İşyeri hekimini tam zamanlı olarak görevlendirme zorunluluğu tehlike sınıfı “çok tehlikeli” olan işyerlerinde 750 çalışan sayısına, tehlike sınıfı “tehlikeli” olan işyerlerinde de 1000 çalışan sayısına düşürülmüştür. Tehlike sınıfı “az tehlikeli” olan ve çalışan sayısı 10’un altında olan işyerlerinde, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermelerine yetkili belgeleri yoksa zorunlu eğitimleri aldıktan sonra kendileri de iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecekler. İSG profesyonellerinin işyerlerinde görev alacakları süreler belirlenirken çalışan sayısı dikkate alınıyor. Çalışan sayısı hesaplanırken de işyerinde bulunan stajyerler ve yüksek öğretim öğrencisi olan çıraklar bu hesaplamaya dahil edilmeyecek. İnşaat ve maden sektöründe görev alacak iş güvenliği uzmanları bu alanlara uygun mesleki unvana sahip olmak zorundalar. Fakat sektörde mesleki unvana sahip yeterli sayıda iş güvenliği uzmanı olmadığı için eğitim kurumları ve bakanlık, bu alanlarda görevlendirilecek iş güvenliği uzmanlarına eğitim verecek.