Neden Kalite OSGB?

KALİTE GROUP altında yer alan her bir kurum gibi KALİTE OSGB de, İş Güvenliği Uzmanlığı ile İşyeri Hekimliği Hizmetini, diğer rakiplerinden farklı anlayış ile ve müşteri ihtiyaçlarına odaklı olarak, ülkedeki olası en deneyimli uzmanları vasıtası ile sunmaktadır.

KALİTE OSGB Uzmanları, Dupont anlayışı temelinde ve diğer uluslararası normları ve kuruluşları yakından takip ederek çalışmalarını en etkin metotları kullanarak icra etmektedirler. Health & Safety Executive, CITB, NASC, ACGIH yayınları yakından takip edilmekte, kullanılan metotlar ve eğitim içerikleri sürekli güncellenmektedir.

KALİTE OSGB ülkemizdeki en etkin ve doğru “Risk Değerlendirme” ile “Kazaların Araştırılması ve Analizi” sistem ve metodolojisine sahip olduğunu ısrarla savunurken, sağlık kapsamında OEL, TLV, TWA ve STEL tanımları dikkatle ele alınmakta ve risk değerlendirmelerinde gereği gibi kullanılmaktadır.

Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

KALİTE OSGB, felsefesi olarak belirlediği profesyonel ve KALİTE’li çalışma anlayışıyla, hem işletmenizin hem de çalışanlarınız güvenliğini sağlamak için en üst düzey performansı sunar.
Devamı…

İşyeri Hekimliği Hizmeti

İşyerleri her gün zamanımızın en az üçte birini geçirdiğimiz yerlerdir. İşyerlerinde bulunduğumuz süre içerisinde sağlığımızı direk etkileyen bir ortamla temas kurmuş oluruz.
Devamı…

Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

Bakanlık tarafından belgelendirilmiş belgelere sahip sağlık memuru, hemşire, çevre sağlığı teknisyeni ve acil tıp teknisyeni diplomalarına sahip kişiler ile Bakanlık tarafından verilen İşyeri Hemşireliği belgesine sahip olan kişiler “Diğer Sağlık Personeli”ni oluşturmaktadırlar.
Devamı…

Risk Analizi ve Değerlendirmesi

Kalite OSGB bünyesindeki uzmanlarımız, S. Turgay Binyıldırım’ın rehberliği eşliğinde, Dupont ve Shell Sağlık-Emniyet-Çevre anlayışı içerisinde ve diğer uluslararası kuruluşları takip ederek…
Devamı…

Temel İSG Eğitimi

Her açıdan sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını sağlamak, meydana gelebilecek iş kazalarını en aza indirgemek, çalışanları hak ve sorumluluklarından haberdar etmek…
Devamı…

Acil Durum Tatbikatları

Bu hizmet ile işletmenin kabiliyet ve olanakları göz önünde bulundurularak, uygulanabilir en üst düzeydeki acil durum planları ortaya çıkarılır.
Devamı…

İlkyardım Eğitimi

Kalite İlkyardım Eğitim Merkezi, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliği dahilinde “İlkyardım Eğitimleri ve İlkyardım Sertifikası” vermeye yetkili ilk kuruluş olarak 1998 yılında kurulmuş…
Devamı…

Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi, tüm işletmelerin yangın önleme tedbirlerini almakla görevli çalışanları için geliştirilmiş bir eğitimdir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işletmenin…
Devamı…

Diğer Hizmetlerimiz

İSG Ölçümleri

Sağlıklı bir çalışma hayatı ve çevresi, üretken bir iş akışı sağlanmasının ilk şartlarından biri teknik emniyet konularının başında gelen iş ekipmanlarının güvenliğidir.
Devamı…

Patlamadan Korunma Dökümanı

İşyerlerinde yaşanabilecek patlamaların önlenmesini sağlamak amacıyla her işveren bazı tedbirler almakla yükümlüdür…
Devamı…

İş Hijyeni Eğitimi

İş Hijyeni Eğitimi; 28698 sayılı RG yayımlı Hijyen Eğitim Yönetmeliği, 156331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yasal zorunluluklara bağlanmıştır…
Devamı…

İSG Saha Eğitimleri

KALİTE Akademi adıyla 1998 senesinde çıktığımız yolda, başarımızın en büyük kaynağı olan müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın memnuniyetiyle ile birlikte…
Devamı…

Özel Projeler

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları mevzuata uygun bir şekilde yürütülüyor olsa bile, bu çalışmaları gerçekleştiren kişiler tüm konularda bilgi ve deneyim sahibi olmayabilirler.
Devamı…