İSG Saha Eğitimleri

Eğitimlerini tamamlayıp, sınavlarda başarılı olmuş; iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri uygulamalı saha eğitimleri ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yürütülen tüm faaliyetlerin yasalar çerçeveler içerisinde nasıl işlediğini, hazırlanması gereken belgelerin, yapılması gereken kontrollerin nasıl olması gerektiğini daha iyi anlıyor ve iş hayatında daha etkili bir sağlık ve güvenlik süreci yönetiyorlar.

Tecrübeli ve uzman ekibimiz ile rehber niteliğinde olacak saha çalışmaları sayesinde yapılması gereken tüm İSG faaliyetlerini yerinde görebilecek, tüm sorularınıza cevaplar alabilecek ve geri dönüşü olmayan hatalardan kendinizi nasıl koruyacağınızı öğrenebileceksiniz. Teoride alınan eğitimlerin, saha uygulamaları ile akılda kalıcılığını pekiştirebilecek, çalışma hayatında kendinizden emin bir duruş sergileyerek, üzerinizdeki sorumlulukları hiç çekinmeden yerine getirebileceksiniz.

Saha uygulamaları konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan, yeni çıkan yasal düzenlemeler hakkında aklına soru işaretleri takılan iş güvenliği uzmanları ve saha uygulamaları konusunda sorumluluklarını ve haklarını merak eden işyeri hekimleri için İSG saha eğitimlerimiz kaçırılmayacak bir fırsat. Eğitimlerimiz 2 gün sürecek olup toplam 16 saattir.

 

Eğitimin Amacı

 • İlgili kanunların yükümlülüklerini saha çalışmaları sayesinde eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
 • Sözleşmenin yapıldığı andan itibaren sorumlu olunan görevlerin, sahada etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • İş güvenliği uzmanlarının saha çalışmaları sırasında ihtiyaçları olan iş planının nasıl oluşturulacağını ve planda yer alan her bir uygulamanın nasıl gerçekleştirileceğini göstermek.

 

Eğitimin İçeriği

 • Yürürlükteki güncel mevzuatın anlatılması.
 • Tehlike sınıflarının ve NACE kodlarının tanımlanması.
 • Alt işveren-üst işveren çalışmalarında İSG, İSG-Katip sistemleri ve kullanılması.
 • Hizmet verilecek işletmeler için durum değerlendirmesi.
 • Yıllık İSG aksiyon planlarının oluşturulması.
 • Özlük dosyalar ile bulunması gereken dokümanlar.
 • Saha dokümantasyon çalışmaları yapılması.
 • Uygulamalı risk değerlendirme çalışmaları yapılması.
 • Uygulamalı acil durum eylem planı yapılması.
 • Çalışanlara verilecek eğitimlerin ve uygulamaların yapılması.
 • Saha koşullarının gözlenmesi ve iyileştirilmesi.
 • Bakanlık denetimlerindeki önemli hususlar.
 • İş güvenliği uzmanı özlük hakları hakkında bilgilenme.

 

Eğitimin Kazandıracakları

 • Prosedür oluşturma ve geliştirebilme.
 • Sahada uygulanacaklar konusunda pratik bilgi sahibi olma.
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında yapılması gereken tüm raporlamalar konusunda bilgi sahibi olma.
 • Risk analizi, yönetimi ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.
 • Acil durum planlama, raporlama ve tatbikatlarını oluşturma konularında deneyim kazanma.
 • Patlamadan korunma dokümanı hakkında bilgi edinme.
 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında verilecek eğitimler ile ilgili uygulamaları yerinde görme.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda oluşabilecek hukuki sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olma.
 • Analiz ve yorumlama yeteneği kazanma.