Özel Projeler

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları mevzuata uygun bir şekilde yürütülüyor olsa bile, bu çalışmaları gerçekleştiren kişiler tüm konularda bilgi ve deneyim sahibi olmayabilirler. İşyerleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının bazıları özel projeler olup hazırlanmaları için özel ekipler gerektirir. İşletmelerde böylesi bir projeyi yönlendirebilecek gerekli bilgi ve deneyime sahip personel bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda KALİTE Group çatısı altında bulunan KALİTE OSGB ve KALİTE Akademi bünyesindeki, gerekli tüm bilgi ve deneyime sahip uzmanlar her türlü özel projelerin hazırlanması ve uygulanmasında işletmelerin hizmetindedir.

Özel projeler kapsamında sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir;

 • Yönetimle ilgili sisteminin kurulması ve kılavuzun hazırlanması
 • Çalışma izniyle ilgili sisteminin kurulması ve kılavuzun hazırlanması
 • Emniyetsiz hareketlerin izlenmesi, analizlerinin yapılarak raporlanması
 • Ödül ve ceza sistemlerinin kurulması (Üst yönetimin koşulsuz ve kesintisiz desteği, firma kültürünün oluşması ve bilincin yükselmesi, çalışanların kuralları benimsemesi ve örnek davranışlar)
 • Özel çevre projeleri
 • Yüksek emniyetli çalışma sisteminin kurulması, standartların yakalanması, eğitim programının ve el kitabının hazırlanması
 • Kapalı alanlarda çalışma kurallarının, eğitiminin ve el kitabının hazırlanması
 • Kriz yönetimi ve merkezinin oluşturulması
 • Ergonomik çalışma sisteminin oluşturulması
 • Çalışma ortamının gözetilmesi
 • Yaşanmış iş kazalarının araştırılması, işletmeye karşı açılmış davalara karşı sağlam kanıtlar sunulması (Bilirkişi raporları olması gerektiği gibi gerçekleri yansıtmıyor olabilir)

Bu hizmetler tasarım, planlama ya da tüm aşamaları içeren anahtar teslim projeler şeklinde sunulmaktadır. Çalışmalarımızda benimsediğimiz temel prensibimiz; işletmelere en uygun, en etkili, uygulanabilir ve düşük maliyetli çözümler sunmaktır.