İlkyardım Eğitimi

Kalite İlkyardım Eğitim Merkezi, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliği dahilinde “İlkyardım Eğitimleri ve İlkyardım Sertifikası” vermeye yetkili ilk kuruluş olarak 1998 yılında kurulmuş, bugüne kadar 10.000’in üzerinde kamu ve özel sektör çalışanına ilkyardım eğitimi vermiştir. Kalite İlkyardım Merkezi sektörde kurulan ilk eğitim merkezi olmanın yanı sıra liderliğiyle de adından sıkça bahsettirmektedir.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki ülkemizde meydana gelen kazalar neticesinde, yaralıların yüzde 90’ından fazlası olay yerinde herhangi bir acil müdahale görmeden hastaneye ulaştırılmıştır. Ölümlerin yüzde 10’u kaza meydana geldikten sonra ilk 5 dakika içinde, yüzde 54’ü de ilk 30 dakika içinde gerçekleşmektedir. Kaza yerinde yaralıya ilk 5 dakika içinde yapılabilecek ilkyardım ile ölümlerin neredeyse yarısı önlenebilir. Etkili bir ilkyardım uygulaması hayat kurtarır.

İşyerlerinde kazaların yaşanma olasılığı daha yüksek olduğu için, ilkyardım uygulamaları kaçınılmazdır. Yüksekten düşme, elektrik çarpması, kanama, yanık ve organ kopmalarına işyerlerinde sık sık rastlanabilir. Bu durum, işyerlerinde ilkyardım uygulamalarının önemli bir gereksinim olduğunu gösterir.

İlkyardım bilgi ve becerisi, tüm işyerleri ve kişiler için öncelikli olan kamusal görevlerin başında gelir. Bilinçli yapılan ilkyardım müdahaleleri, ev ve işyerlerindeki kazalarda, trafik kazaları ya da doğal afetlerde yaşanabilecek kazalarda, kazazedenin hayatını kurtarır ya da iyileşme sürecine katkı sağlar.

 

İlkyardım Eğitiminin Zorunluluğu

Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik ile ülkemizde SGK işyeri numarasına sahip ve en az bir çalışanın olduğu her işyerinde, kurum ya da kuruluşta ilkyardım eğitimini zorunlu hale getirmiştir. İlkyardım eğitiminin önemi anlaşılmış ve çalışma hayatındaki gerekliliği ortaya çıkmıştır.

 

Çalışanlarına İlkyardım Eğitimi Aldıracak Firmalar

İşyerinin tehlike sınıfına bakılmaksızın, ülkemizdeki tüm mükellefler işyerlerinde, yönetmelikte belirlenen sayıda çalışana ilkyardım eğitimi almalarını sağlamalıdır. Bunun gerçekleşemediği durumlarda ilkyardımcı sertifikası olan kişileri işyerlerinde istihdam etmelidirler. Öncelikle işyerinin tehlike sınıfına bakılmalıdır. Tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfa giren işyerlerinde, toplam çalışan sayısının yüzde onu oranında çalışana ilkyardım eğitimi aldırılmalıdır. Az tehlikeli sınıfa giren işyerlerinde ise toplam çalışan sayısının yüzde beşi oranında çalışana ilkyardım eğitimi aldırılmalıdır.

 

İşyerlerinde İlkyardım Eğitimi ve İşverenin Sorumlulukları

İşyerinde yapılacak ilkyardım düzenlemeleri, işverenin yasal sorumlulukları arasındadır. İşyerindeki çalışan personelin herhangi bir sebeple hastalanması ya da yaralanması durumunda, ilkyardım uygulamasının yeterli düzeyde ve uygun koşullarda verilmesini sağlamak, uygun personel ve ekipmana sahip olmak işverenin görevidir.

 

İlkyardım Ekipmanı ve Malzemeleri

İlkyardım dolapları; İşyerlerindeki her çalışma biriminde, kolay ulaşılabilir bir yerde en az bir tane ilkyardım dolabı bulunmalıdır. Dolabın içerisinde ilkyardım için gerekli malzemeler dışında başka bir malzeme bulunmamalı. İlkyardım dolabında başlıca, plastik eldiven, büyük ped, üçgen sargı, sargı bezi, çengelli iğne bulunmalıdır.

Ek ilkyardım ekipmanları; Battaniye, sedye, göz irrigasyonu için su, seyahat ilkyardım kitleri bulunmalıdır. Kimyasal maddeler ile çalışılan işyerlerinde, kullanılan kimyasalların göze kaçması durumunda, göz irrigasyonu için uygun yıkama suları olmalıdır. Ayrıca kimyasal yanıklara karşı kolayca ulaşılabilecek uzaklıkta tüm vücut için duşlar hazır bulunmalıdır. Bu duşların bakımı sürekli yapılmalı, istenilen tazyikte, bol ve uygun nitelikte su olduğundan emin olunmalıdır.

İlkyardım eğitimleri, ilkelere uygun, uygulamalı ve beceri kazandırmaya yönelik olmalıdır. Eğitimin yeterliliği test edilmelidir. Tatbikatlar yapılarak uygulama becerileri kazandırılmalıdır. Eğitimler periyodik olarak yenilenmelidir.

Kalite Akademi, tecrübe ve bilgi birikimini Kalite İlkyardım Eğitimi Merkezi ile sektörde büyük ihtiyaç duyulan sağlık ve güvenlik hizmetini sizlere sunuyor.