İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

KALİTE OSGB, hem işletmenizin hem de çalışanlarınızın güvenliğini sağlamak için en üst düzey performansı sunar. İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşmasını, mevzuatın gerektirdiği çalışmaları uygulayarak sağlayan, gerekli tüm bilgi ve donanıma sahip, deneyimli iş güvenliği uzmanlarımız, iş akışınıza herhangi bir engel teşkil etmeden görevlerini yerine getirirler.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetinin İşletmelere Sunacağı Faydalar

İş güvenliği hizmeti dahilinde, yasalara ve iş güvenliği kurallarına uygun bir şekilde işyerlerinde risk değerlendirmesi, acil durum eylem planı gibi birçok çalışmanın yapılması. İşverenleri ve çalışanları sahip oldukları haklar ve sorumluluklar konusunda bilgilendirme, işletmede ortak iş güvenliği dili ve bilincinin sağlanması. İşletmede yapılması istenen değişikliklerin hayata geçirilmesi ve devamının sağlanması için yapılacak faaliyetlerin yönlendirilmesi ve işverene konuyla ilgili önerilerde bulunulması.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince yapılacak olan risk değerlendirmesi için ekibin oluşturulması ve koordinasyonun sağlanması. Mevcut tehlike ve oluşabilecek risk unsurların tespit edilerek, alınması gereken tedbirlerin işverene sunulması.

İşyerlerinde yasalar gereği yapılması gereken ölçüm ve kontrollerin planlanması, ölçüm ve kontrollerin planlanması, uygulamaların kontrol ve takibinin yapılmasında işverene rehberlik edilmesi. İşyerlerinde yaşanabilecek acil durumlar için planlar yapılması ve uygulamaların takip edilmesi.

İşyeri çalışanlarının alması gereken Temel İSG eğitimlerinin planlamasının yapılması, eğitimlerin çalışanlara verilmesi ve yenilenmesi. Çalışanların iş başı eğitimlerinin ve ekipman kullanımı eğitimlerinin planlanması.

Çalışma ortamını ilgilendiren iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ve çalışma ortamının gözetim sonuçlarının kayıt altına alındığı yıllık değerlendirme raporunun işveren ve işyeri hekimi tarafından hazırlanarak yıllık İSG Aksiyon planı olarak sunulması. Üyesi olunan iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunuyorsa, kurulla işbirliği içinde çalışan iş güvenliği uzmanlarımızın talep edilmesi halinde tüm bilgilendirme ve dokümanların hazırlanması için koordinasyonu sağlaması.

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri

  • İşletmenin tüm alanlarında, çalışma yöntemlerinde ve iş sırasında kullanılan ekipmanlarda çalışanlar açısından tehlike oluşturabilecek durumların belirlenmesini sağlayıp işverene bildirirler. İşveren gerekli önlemleri almadığı takdirde durumu derhal Bakanlığa rapor ederler.
  • İşletmede belirlenen ve tehlike oluşturan bir durumun acil müdahale edilmesi gerektiği şartlarda işverenin onayını alarak geçici olarak işi durdururlar.
  • İşletmenin tüm bölümlerinde iş ile ilgili sağlık ve güvenlik konularında inceleme yaparlar. İhtiyaç duyulan tüm belgelere ulaşırlar ve çalışanlarla görüşürler.
  • Gerekli görülen konularda işverenin bilgisi dahilinde işletmenin iç düzenlemelerine uygun bir şekilde işbirliği yapmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerler.
  • Tam zamanlı olarak çalıştırılan iş güvenliği uzmanları, işletmedeki mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla panel, seminer, eğitim gibi organizasyonlara katılabilirler. Bu organizasyonlarda bir yıl içerisinde 5 iş gününe kadar geçen süre çalışma süresinden sayılır. Geçen bu süreler nedeniyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.