İşyeri Hekimliği Hizmeti

İşyeri hekimleri çalışanların işyerlerinde karşılaşabilecekleri işe bağlı sağlık sorunlarını, kazalara bağlı yaralanmaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için faaliyetlerini gerçekleştirirler. Bunların yanında, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve çalışanlarda sağlık bilincinin oturmasını sağlarlar. Aşağıdaki grafikte 2013 yılında işe bağlı sağlık sorunlarıyla ilgili veriler yer almaktadır.

 

1

 

Grafiklerde de görüleceği gibi işyerleri sağlığımızı olumsuz olarak etkileyecek birçok faktörü içerisinde barındırmaktadır. İşyerleri gün içindeki zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz yerlerdir. İşyerlerinde bulunduğumuz süre içerisinde sağlığımızı direk etkileyen bir ortamla temas kurmuş oluruz. Her işyerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik ya da psikolojik olarak birçok farklı etkenle karşı karşıyayızdır. Çok hafif etkileri bile olsa, bu olumsuz koşullar uzun sürede kalıcı hastalıklar meydana getirebilir. İş sağlığı hizmetlerinin temelinde, sağlığı olumsuz etkileyen bu faktörleri belirlemek, gerekli tedbirleri almak ve nihayetinde bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak yer almaktadır. Bu önemli süreç iş sağlığı ile ilgili yönetmeliklerde, “Mesleki Risklerin Belirlenmesi ve Engellenmesi” şeklinde yer alır. Kalite OSGB bünyesinde yer alan işyeri hekimlerimiz, mesleki risklerin belirlenmesi ve engellenmesi için sağlık gözetiminde bulunmaktadırlar. Ayrıca rehberlik ve koruyucu hekimlik görevlerini de üstlenmektedirler.
2

 

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?

Çalışanların işe giriş süreçlerinde işe ile ilgili uyumlarının sağlanmasına yardımcı olurlar. Yapacağı işle ilgili sağlık sorunu yaşama tehlikesi bulunan çalışanları belirlerler. Sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarının yakalanması için çalışanlara oryantasyon sağlarlar.

İşyerinde yürütülen faaliyetler, kullanılan ekipmanlardan kaynaklanan etkiler sebebiyle çalışanların karşılaşabilecekleri hastalıkları, henüz ortaya çıkmadan saptamak amacıyla gerekli muayeneleri belirli aralıklarla yaparlar.

İşletme genelinde sağlık risklerinin tespit edilmesi amacıyla sürekli olarak inceleme ve gözlem yaparlar.

Çalışma ortamı ile ilgili ölçüm ve analizler yaparak sonuçları değerlendirirler.

İşe giriş ve periyodik muayenelerinden, tanı ve tedavi hizmetlerinden, çalışma ortamı analizlerinden elde edilen verileri kayıt altına alarak istatistik çıkarırlar. Çıkarılan istatistikler ile değerlendirme araçları kullanılarak iş sağlığı problemlerinin yaygınlık ve sıklıklarını tanımlarlar.

İşyeri çalışanlarına, karşılaşabilecekleri risklere karşı önlem alma, tehlikeli davranışlardan kaçınma, sağlıklarını geliştirme konularında bilgi verirler.

Özel sağlık sorunlarının tanımlanması için işyeri dışındaki kaynaklardan da yararlanarak araştırma yaparlar.

İşyerinde yürütülen sağlık uygulamalarının kapsamını, miktarını, bulgularını ve sonuçlarını işyeri yöneticilerine ve ilgili müdürlüklere raporlarlar.

 

İşyeri Hekiminin Faydaları Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yasal yükümlülükleri yerine getirilmiş olur.

İnsana saygılı bir çalışma ortamı oluşturulmuş olur.

Uluslararası çalışma standartları yakalanmış olur.

İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu oluşan kayıplar en aza indirilmiş olur. Tedavi, rehabilitasyon ve tazminat masrafları kontrol altına alınmış olur.

Çalışanların çalışma motivasyonları arttırılır. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalıştığının bilincinde olan çalışanın üretim verimi de yükseltilmiş olur.

İşletme imajı, toplumsal bir sorumluluk yerine getirildiğinden güçlenir.

 

İşyeri Hekiminin Çalışma Süresi Ne Kadardır?

İşyeri hekimleri, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 ay içinde 1 işçi için en az 4 dakika, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 ay içinde 1 işçi için en az 6 dakika, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 ay içinde 1 işçi için en az 8 dakika çalışmalıdırlar.