Yangın Eğitimi Sertifikası

Yangın söndürme eğitimi, her işyerinin yangın önleme tedbirlerini almakla görevli çalışanları için geliştirilen bir eğitimdir. Sanayi, otelcilik sektörü, ofis ya da küçük bir işletme için geçerlidir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tüm kurum veya kuruluşlarda işyerinin büyüklüğüne bakılmaksızın, yangınla mücadele, koruma, tahliye, yangın önleme gibi konularda uygun donanıma sahip ve gerekli eğitimi almış, yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. İşverenlere yangın olasılığına karşı tüm araç ve gereçleri sağlaması, yangın eğitimi almış kişileri her zaman hazır bulundurmaları ve gerekli tatbikatları yaptırmaları bu kanun ile şart koşulmuştur.

Yangın güvenliğinde en önemli kısım yangının çıkmasına engel olmak için gerekli tüm önlemlerin alınmasıdır. Yangın tehlikesinin ciddiyeti daha iyi anlaşılmalıdır. Bu sayede risk değerlendirme ve tehlike algısında gelişme sağlanacağından koruma önlemlerine verilen önem de artacaktır. Yangına neden olacak unsurların daha iyi anlaşılması, yangınların çıkma ihtimalini azaltabilir fakat asla tamamen ortadan kaldırmaz.

Aşağıdaki grafik, işyerlerinde meydana gelen yangınların 2009-2013 yılları arasında yaşadığı yükselişi göstermektedir. Grafiğinde gözler önüne serdiği gibi, yangın eğitimi bilincinin tüm işyerlerine yerleşmesi gerektiği kaçınılmaz bir durumdur.

 

yangin1

 

 

Yangın Eğitimi, işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğü iş koluna göre yangın risklerinin değerlendirilmesi, muhtemel yangın tehlikesine karşı alınması gereken önlemler konusunda çalışanların  bilgilendirilmesi, yangın sırasında uygulanacak yangın söndürme ve tahliye metotlarının öğretilmesi, yangına müdahalede bulunacak ekibin sahip olması gereken niteliklerin öğretilmesi  ve yangın ekibinin oluşturulması için yapılacak çalışmaların konularını kapsar. Firmanın tüm çalışanlarının bu eğitime katılmaları tavsiye edilmektedir.

yangin2

 

 

yangin3

Yangın başladığında ilk önemli olan gecikmeden fark edilmesidir. Hemen ardından da hızlı ve etkin bir müdahaleye hazır olunmalıdır. Tüm tedbir ve engellemelere rağmen yangın başladığında ve erken söndürülemediği zaman tahliyeye karar verildiğinde, önceden planlanmış organize bir tahliye büyük önem arz eder. Bu nedenle daha önceden hazırlanmış bir tahliye planının olması faydalıdır. Binanın tahliye edilmesini sağlayacak şartlar vakit kaybetmeden görülerek bir an önce tahliyenin başlatılması gerekmektedir. Tahliye kararının gecikmesi geri dönüşü olmayan kayıplara neden olabilir.

Yangını ilk gören çalışan uyarı butonları ile yangını haber vermelidir. Hemen ardından en yakın yangın söndürme cihazı ile söndürmeye başlaması gerekir. Gaz ve sıvı yangınları hariç genel olarak yangının ilk bir dakikasında sivil imkanlar ile yangına müdahale edilebilmektedir. Buna göre tüm çalışanların yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanıldığını öğrenmesi gerekir.

Yangın başladıktan ilk bir dakika sonrasından itfaiye gelinceye kadar, işyerinin söndürme ekibi, koruyucu donanımlarını kullanarak yangına müdahale çalışmalarına devam etmelidir. Ayrıca yine itfaiye gelene kadar, mahsur kalan kişiler varsa kurtarma çalışmaları yapmalı, ilkyardım uygulaması gerektiren acil durumlara müdahale etmeli, korunması gereken kurtarılmış eşyaları koruma altına almalıdır. Tüm bu yapılması gerekenler işyerlerinde acil durum ekiplerinin kurulmasını ve eğitilmesini gerektirmektedir. Ayrıca kişileri koruyacak donanımların ve diğer ekipmanların bulundurulacağı bir yangın istasyonu odası oluşturulmalıdır.

 

Yangın Tehlikesi

Vücudumuz ve kıyafetlerimiz başta olmak üzere etrafımızdaki eşyaların neredeyse hepsi yanıcıdır. Oksijen ise olduğumuz her ortamda bulunmaktadır. Yanıcı maddeleri tutuşma sıcaklığına getirebilecek çeşitli ısı kaynakları etrafımızda mevcut. Bu sebeplerle hemen her işyerinde az veya çok yangın tehlikesi vardır.