OSGB Nedir?

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi); Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetki verilmiş, işyerlerine iş güvenliği ve sağlığı konularında hizmet vermek amacıyla kurulmuş birimlerdir. Bu birimler, yasalarca zorunlu kılınan tıbbi ve fiziki ekipmanlara sahiptirler. Bu birimleri, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile birlikte diğer sağlık personeli gibi iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri oluşturmaktadır.

OSGB ile sağlıklı, güvenli ve KALİTE’li bir çalışma ortamı yaratılarak, yürütülen işin akışına engel olunmadan daha verimli çalışma şartlarının oluşması sağlanır. OSGB bu amaca ulaşılması için;

  • İşyerinde bulunan işçilerin sağlık gözetimi
  • Çalışılan ortamın gözetimi
  • Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
  • İlkyardım ve acil müdahale
  • İstatistik çıkarma ve kayıt tutma

gibi birçok görevi yerine getirme sorumluluğunu üstlenirler. İşyerlerinde oluşabilecek güvenlik ve sağlık tehlikelerine karşı her türlü önlemin alınmasını sağlar.