İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN İŞVEREN AÇISINDAN ÖNEMİ

İşyerinde bir işçinin kazaya uğraması işçi için ne kadar önemliyse işveren için de o kadar önemlidir. Yaşanan iş kazası işin akışını durdurduğu gibi üretim hızını da yavaşlatmakta, üretim ve verimlilik kaybı yaşanmasına neden olmaktadır. Çalışma ortamı iyileştirilip iş güvenliği sağlanarak, işin akışını durdurabilecek işçi, malzeme, makine, ürün ve zaman kaybına neden olan koşullar ortadan kaldırılır ya da en aza indirilir. Böylece yüksek verimlilik ve etkinlik sağlanır. İş güvenliğine yönelik çalışmalar aynı zamanda maliyetlerin düşmesini ve ürün düzeyinde artışı da beraberinde getirecektir. Başka bir deyişle iş kazalarının önlenmesi için uygulanan yöntemler, işyerinde verimli çalışmaya ve üretim artışına neden olmaktadır.

 

Elbette ki güvenlik önlemlerinin alınması belli bir noktaya kadar işletmeye bir maliyet yükleyecektir. Fakat işyerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalmasına, bu da genel olarak maliyetlerin düşmesine ve ürün artışlarıyla beraber verimliliğin artmasına neden olacaktır. Böylece yapılan güvenlik harcamaları işyerinde, giderden çok daha fazla gelir olarak geri dönecektir. İş güvenliği feda edilerek kısa bir dönem için sağlanan verimlilik artışı, uzun dönemde etkili bir üretim gerçekleştirilmesine neden olmayacaktır.

 

İşyerinde alınan güvenlik önlemleri sayesinde, işverenin sağlayacağı kazançlardan bir diğeri de işyerlerinde kullanılan araç ve gereçlerin bu önlemler aracılığıyla korunmasıdır. Sanayi üretiminde kullanılan makinelerin oldukça pahalı yatırımlar olduğu düşünüldüğünde, bunların güvenlik kurallarına uygun bir şekilde koruyucu eklentilerle donatılması zarar görme olasılıklarını azaltacaktır. İşyerlerinde kazalar yaşandıktan sonra işin yeniden eski rayına oturması genelde zaman alır ve üretim de aksar. Bu arada kazaya uğramış araç ve gereçlerin onarım giderleri de ortaya çıkar. Yöneticiler kaza ve sonuçlarıyla ilgilenirken, zaman kaybederek yapılması gereken işleri aksatırlar. Osgb rehberi yönetimiyle bunlar aşılabilir.

 

Alınacak güvenlik önlemleri sayesinde işveren vasıflı işgücünü de elinde tutabilecek, kazalar sebebiyle kaybetmeyecektir. İş güvenliği olan bir ortamda çalışmak işyerine duyulan güveni arttırır, işletmenin prestijini olumlu yönde etkiler. Bu da rekabet koşullarını işletmenin lehine çevirir.

 

Çok defa görülmüştür ki kazalar önlenemediği için ortaya çıkan sorunlar çok yönlü ve ağır olup kazaları önlemeye çalışmaktan çok daha fazla masraf gerektirmektedir. Ayrıca kazayı önlemek için ödeme yapmak, kazadan sonra ortaya çıkan masraflar için ödeme yapmaktan çok daha insancıldır.

 

İş güvenliğinin etkili bir şekilde sürdürülmesi amacıyla yapılması gereken ve insan kaynaklarına yapılan yatırım değeri taşıyan harcamalar aşağıdaki türleri kapsamaktadır:

 

 • Denetim için yapılan harcamalar.
 • Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yapılan harcamalar.
 • Malzeme ve donanım için yapılan harcamalar.
 • İş güvenliği eğitimi için yapılan harcamalar.
 • İş güvenliği örgütünün kurulması, güvensiz durumların araştırılmasını sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi, güvenlik tüzüklerinin hazırlanması için yapılan harcamalar.

 

Yatırım niteliğinde yapılacak güvenlik harcamalarının yanında bir kazayı önleyememek de işletmeye çeşitli maliyetler yükler. Bu maliyetler de şunlardır:

 

Dolaysız Maliyetler

 • Tıbbi müdahale, hastane ve ilaç masrafları.
 • Geçici, sürekli iş görememezlik ve ölüm ödenekleri.
 • Mahkeme masrafları.
 • Sigortalıya ödenen tazminat.

 

Dolaylı Maliyetler

 • İşgücü kayıpları.

-Kaza geçiren işçinin çalışamaması nedeniyle,

-Kaza geçiren işçiye yapılan ilk yardım nedeniyle,

-Kaza geçiren işçinin arkadaşlarının çalışamaması nedeniyle,

-Yöneticilerin; kazayı incelemek, kaza geçiren işçinin sorumlu olduğu işi yeniden düzene koymak, yeni işçilerin seçilmesi, yerleştirilmesi ve yasal işlemler sebebiyle kaybettikleri zaman.

 • Üretim kaybı.

-Kaza sırasında üretime verilen ara nedeniyle,

-Makinelerin durması veya zarara uğraması nedeniyle,

-Malzeme ve hammaddelerin zarara uğraması nedeniyle,

-Kazaya geçiren işçinin işe dönmesi durumunda verimindeki düşüşler nedeniyle yaşanan kayıplar.

 • Siparişlerin gerekli sürede karşılanamaması nedeniyle ortaya çıkan kayıplar.

-İşletmenin prestij kaybı,

-Geç teslimat nedeniyle ödenen ceza veya tazminatlar,

-Erken teslim durumunda alınabilecek primden kayıplar.

 • Üst makamlar ve hükümetçe yapılacak tahkikat masrafları.

yetkilendirilmiş osgb yasal zorunlulukları yazımız için tıklayın.