OSGB’lerin Sundukları Hizmetler

İşyerlerinde yaşanan kazaların önlenebilmesi için en büyük görev şüphesiz ki işverenlere düşüyor. Yasalar, daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşması için işverenlere pek çok sorumluluk yüklüyor. İşverenlerin azımsanamayacak bir kısmı ise, bu sağlık ve güvenlik uygulamalarını büyük bir maliyet olarak görüyor. Bu nedenle de yeterli ölçüde önlem alınmıyor. Hâlbuki iş kazası yaşandıktan sonra oluşan zaman, iş gücü ve para kaybının giderilmesi için yapılan maliyetler, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması için yapılan harcamalardan daha maliyetlidir. Ayrıca kazaların ardından kaybedilen sağlıkların ve yaşamların telafisi de olmamaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak, işverenler işyerlerinde gerekli olan tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini uygulamalıdır. İşte tam da bu noktada devreye giren OSGB firmaları, işverenlere alması gereken önlemlerde yardımcı olur. OSGB’ler her biri sağlık ve güvenlik konularında uzman olan kişiler ile işyerlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılarlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Kalite OSGB de sektördeki bilgi ve tecrübesiyle işyerlerinin tüm sağlık ve güvenlik çalışmalarını üstleniyor. Bünyesinde bulunan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli ile çalışma ortamlarının daha sağlıklı ve güvenli hale gelmesini sağlıyor. OSGB firmalarının, anlaşmaları doğrultusunda işyerlerine sunacağı rapor sayesinde işyerinin yanlışlıkları ve eksiklikleri tespit edilir ve giderilmesi için çalışmalara başlanır. Kalite OSGB, iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetinin yanı sıra risk değerlendirme hizmeti ve acil durum eylem planı hizmeti de sunmaktadır. Peki, sunulan tüm bu hizmetler nelerdir ve ne amaçla sunulmaktadırlar? İşverenlerin bu hizmetleri almalarıyla ilgili yükümlülükleri nelerdir?

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

İş güvenliği uzmanlığı hizmeti ile yasaların zorunlu kıldığı tüm uygulamalar deneyimli, bilgili ve profesyonel iş güvenliği uzmanlarınca gerçekleştirilir. Böylece çalışanlar, daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda üretimlerini gerçekleştirirler.

İşyeri Hekimliği Hizmeti

Çalışanlar işyerlerinde yaptıkları işlere göre çeşitli meslek hastalıklarına maruz kalabilirler. Hastalıklar dışında, meydana gelebilecek kazalarda yaralanmalar yaşanabilir. Tüm bu hastalıkların ve kazaların önlenmesi için yapılan çalışmalar, işyeri hekimleri tarafından gerçekleştirilir.

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Tüm işverenler, işyerlerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayılarına göre diğer sağlık personeli görevlendirmelidirler. Bu personel gerekli yetki belgelerine sahip, sağlık memuru, hemşire, çevre sağlığı teknisyeni, acil tıp teknisyeni ve hemşirelerden oluşabilir. Sağlık ve güvenlik uygulamaları içerisinde oldukça önemli görevlerde yer alırlar.

Risk Değerlendirmesi Hizmeti

Risk değerlendirmeleri sayesinde çalışma ortamında meydana gelebilecek olası tehlikeler tespit edilir ve bu tehlikelerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılır. İlgili yönetmeliklere göre, her işveren risk değerlendirmesini yaptırmak zorundadır.

Acil Durum Eylem Planı Hizmeti

İşyerlerinde ortaya çıkabilecek herhangi bir acil durumda nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili planları içeren bu hizmet, çalışanların bilgilendirilmesini ve acil durumlara müdahale konusunda profesyonelleşmelerini de sağlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Kalite OSGB, sağlık ve güvenlik konularıyla ilgili tüm çalışmaları üstlenerek, işverenleri pek çok sorumluluktan kurtarır. Bünyesinde bulundurduğu, gerekli bilgiye ve donanıma sahip, tecrübeli, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile işyerlerinde sağlıklı ve güvenli ortamların oluşmasına katkıda bulunur. Kendini sağlıklı ve güvende hisseden çalışanlar üretime daha çok katılarak karlılığı artırırlar. İşverenlerin bugün maliyet olarak gördükleri sağlık ve güvenlik harcamaları, yarın daha fazla üretim ve daha fazla kar olarak geri döner.