İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince geçerli bir yetki belgeleri bulunan yetkilendirilmiş OSGB firmalarının görevlendirilmesinden sorumludur. Görevlendirilen OSGB firmalarının iş sağlığı ve güvenliği konuları dahilindeki görevlerini doğru ve etkili bir şekilde yapabilmeleri için gereken zaman, mekan, araç ve gereç işverenler tarafından sağlanmalıdır. İşyerindeki çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyecek durumlar hakkında hizmet alınan OSGB firması bilgilendirilmelidir. İşyerine başka bir işyerinden çalışmak için gelen kişilerin sağlık bilgilerine OSGB firmasının erişebilmesi için gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır. İşverenler yasal olarak sorumlu oldukları tüm işlemleri, iş sağlığı ve güvenliği hükümlerince hizmet aldıkları OSGB firması ile işbirliği içerisinde yürütür. İşverenlerin yerine getirilmeyen yükümlülükler nedeniyle idari para cezasına tabi oldukları da 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda belirtilmiştir.

Çalışma hayatı açısından bakıldığında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu pek çok değişikliğe neden oldu. Hem ülke genelindeki istihdam ve iş kapasitesi arttı hem de işyerlerindeki çalışma ortamları daha sağlıklı ve güvenli hale geldi. En başta, iş kazalarını önlemek amacıyla işyerlerine risk değerlendirmesi yapılması yasal zorunluluklara bağlandı. Yapılacak bu risk değerlendirmeleri sayesinde işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ya da meslek hastalıkları tespit edilerek önleyici tedbirler alınıyor. Ayrıca risk değerlendirmesi yapılırken hamile, engelli, yaşlı, genç ya da emziren kadınlar gibi özel uygulamalar gerektiren gruplar için özel değerlendirmeler yapılır. İşyerlerinde çalışan temsilcileri de oluşturulmaya başlanmıştır. Böylece iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı konularda işyeri çalışanları temsil edilmiş olurlar. Bakanlık tarafından küçük ölçekli işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda destek de verilmektedir. Çalışan sayısı 50 kişi ve daha fazla olan, süresi altı aydan daha uzun süren işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulları oluşturulacaktır. Çalışanlar işyerlerinde herhangi bir tehlikeyle karşılaştıkları zaman iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, eğer işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunmuyorsa işverene, tehlikeli durumun ortadan kaldırılması için başvuru yapabilecek. Ayrıca çalışanlar, bu başvurunun ardından gerekli önlemler alınıncaya kadar da çalışmaktan kaçınma hakkına sahip olabileceklerdir. Tehlikeli durum konusunda gerekli önlemler alınmazsa çalışanlar sözleşmelerini feshedebileceklerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan protokol dahilinde, toplamda 1451 denetmen ile denetmen yardımcısı OSGB firmalarını sıkı bir şekilde denetleyecekler. Bu sayede OSGB firmalarının hizmetlerini uygulama sırasındaki işleyişleri daha iyi bir şekilde takip edilmiş olacak. Ayrıca kayıt dışı yapılan sözleşmelerin de bu denetimler sayesinde önüne geçilmiş olacak. OSGB firmalarının meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili bildirimleri sıklaşan denetimlerle birlikte, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından daha kolay takip edilip daha kolay kayıtlara geçecektir. Ayrıca yapılan bu denetimler sırasında, gerektiği durumlarda farklı konularda eğitimlerin de verilmesi sistemi daha sağlıklı bir şekilde işler hale getirecektir.

Kalite Osgb Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş osgb dir.